SLUŽBY PRO ROZVOJ JEDNOTLIVCE

Profesní a osobní rozvoj jednotlivců v organizacích je hlavním posláním společnosti QED GROUP od jejího vzniku před více než 10 lety. Základními nástroji rozvoje individuálních schopností a kompetencí jsou zpětná vazba, psychodiagnostika, koučování, tréninky a výcviky.

Vzdělávání a tréninky

Tréninky QED GROUP tematicky pokrývají typické oblasti soft skills.

Koncepce řady školení 4Elements se opírá o originální typologii čtyř živlů, která naučí účastníky porozumět typickým vzorcům chování u sebe sama i u druhých a umožní jim získat cenný náhled na své silné stránky i rezervy.

Kurzy pro interní HR specialisty umožňují získat know how v oblastech často řešených outsourcingem. Měření efektivity vzdělávání je vhodné pro ověření účelného využití finančních prostředků v oblasti rozvoje lidských zdrojů a jeho provádění navíc zvyšuje efektivitu tréninku.

Měření efektivity vzdělávání je vhodné pro ověření účelného využití finančních prostředků v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Jeho provádění navíc zvyšuje efektivitu tréninku.

 Samotný dotazník 4Elements je možné financovat i přes program Benefit Plus.

Koučování

Koučování je účinnou metodou osobního a pracovního rozvoje. Jeho cílem je umožnit naplnění klientova potenciálu, zvýšení osobní spokojenosti a osvojení si dovedností pro zvýšení profesní výkonnosti.

80ti hodinový výcvik v koučování vedený Radvanem Bahbouhem Vám poskytne přípravu požadovanou pro úspěšné absolvování 1. stupně akreditace koučů.

 Část výcviku v koučování je možné financovat
 i přes program Benefit Plus.

 

Bálintovské supervizní skupiny slouží ke skupinovému řešení vztahových problémů koučů s jejich klienty, k osobnostní podpoře a rozvoji koučů.

Assessment a Development Centra, psychodiagnostika

Assessment centra a Development Centra jsou moderní metodou hodnocení kompetencí za účelem profesního výběru (AC) nebo rozvoje (DC) kandidátů. Jejich cílem je zhodnotit schopnosti a výkonnostní předpoklady jedince, zjistit jeho osobnostní profil, zmapovat jeho kompetence, motivaci a obvyklé vzorce chování v týmu.

Psychodiagnostika umožňuje odhalit informace, které nejsou zjevné, ale mohou hrát klíčovou roli například při výběru vhodného kandidáta nebo při hledání možného dalšího směru jeho rozvoje.

360o zpětná vazba

360o zpětná vazba je metoda pro anonymní hodnocení pracovního výkonu jednotlivce prostřednictvím nezávislých výpovědí podřízených, kolegů a nadřízených. Slouží také jako podklad pro nastavení individuálních rozvojových plánů.
  


 Přehled produktů:

 Mapa webu  |  Redakční systém - NETservis s.r.o. © 2015

© 2010 QED GROUP, All rights reserved.