SLUŽBY V OBLASTI ANALÝZY DAT A NÁSTROJŮ

Společnost QED GROUP mimo jiné nabízí také služby v oblasti realizace projektů, které vyžadují pokročilé statistické a metodologické znalosti. Na vyžádání dokážeme navrhnout komplexní řešení pro konkrétní problém našeho klienta v oblastech jako analýzy efektivity, měření kvality, realizaci průzkumů, vývoj nových metod a podobně.

Statistické analýzy

Statistické zpracování dat od popisné statistiky až po vícerozměrné analytické metody provádí společnost QED GROUP ve vysoce nadstandardní kvalitě. Vytváříme srozumitelné a graficky i obsahově propracované zprávy, zadání i výsledky vždy probíráme osobně s našimi klienty. Pomoci dokážeme také s přepisem dat do elektronické podoby včetně několikastupňové kontroly jejich správnosti.

Vývoj a úpravy dotazníků

Náš tým dlouhodobě vyvíjí vlastní diagnostické metody a nástroje (například test 4Elements) a také se podílí na lokalizaci a vývoji norem pro původně zahraniční metody (LJI, Torranceho test tvořivosti, testy Wave). Na základě těchto zkušeností také provádíme optimalizace dotazníků našich klientů (hodnotící dotazníky, průzkumy, dotazníky spokojenosti apod.). Kvalifikovaně Vám proto poradíme takové úpravy obsahu i formy Vašeho dotazníku, které zajistí jednodušší a efektivnější vyplňování a následně i snazší vyhodnocení. Rádi Vám také zjistíme kvalitu Vašeho dotazníku, jeho konzistenci, reliabilitu či validitu.

Analytické projekty v různých oblastech

Máme bohaté zkušenosti se zpracováním pokročilých analýz pro marketing a PR. Zabýváme se měřením dopadu různých událostí na obraz či pověst soukromých společností i státních institucí, provádíme studie efektivity marketingových komunikací s využitím vizualizačního a analytického nástroje sociomapování. Zkušenosti máme také s realizací projektů v oblasti řízení kvality.

Řešení na míru a odborné konzultace

Vzhledem k tomu, že každá situace vyžaduje odlišný přístup k řešení, realizujeme často také komplexní projekty na míru. Při návrhu řešení zohledňujeme veškeré požadavky klienta. Pokud máte interní zdroje i kapacitu na realizaci případných analýz, studií či celých řešení, ale rádi byste se o některých částech poradili, domluvte si s námi odborné konzultace.

Přehled produktů:Mapa webu  |  Redakční systém - NETservis s.r.o. © 2015

© 2010 QED GROUP, All rights reserved.