SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ CELÉ ORGANIZACE

Společnost QED GROUP je jedinečná svou schopností kombinovat statisticko-metodologické znalosti s bohatými zkušenostmi se vzděláváním a rozvojem lidských zdrojů. Díky této kombinaci jsme schopni našim klientům nabídnout konzultantsko-analytické služby, které se vztahují i k procesům probíhajícím v celé organizaci jakými jsou analýza komunikace a průzkumy spokojenosti, měření efektivity vzdělávání , talent programy, a další.

Analýzy firemní komunikace a průzkumy spokojenosti

Efektivní řízení organizace je zcela závislé na efektivní interní komunikaci. Svým klientům na základě získaných dat pomáháme s identifikací problémů a navrhujeme možnosti jejich řešení. Pro sledování komunikačních kanálů a jejich vizualizaci využíváme jedinečných možností metody sociomapování.
Spokojenost zaměstnanců má významný vliv na jejich fluktuaci i na firemní atmosféru a kulturu. Jedinečnost našich průzkumů spočívá v jejich přípravě na míru klientovi a také v konkrétních výstupních závěrech a doporučeních.

Měření efektivity vzdělávání

Sledování efektivity vzdělávání je vysoce aktuálním tématem, které je nezbytné pro ověření účelného využití finančních prostředků v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Správným provedením je navíc možné jej využít také ke zvýšení efektivity nejrůznějších vzdělávacích programů. Zde klientům na míru šité řešení, založené na našich bohatých zkušenostech s vyhodnocováním efektivity školení a talent programů v kombinaci s rozsáhlými znalostmi z oblasti metodologie a psychometrie.

Talent programy

Talent programy jsou komplexní službou, která slouží k výběru talentovaných pracovníků a akceleraci jejich rozvoje. Využívá se při tom kombinace mnoha psychodiagnostických, zážitkových a rozvojových metod. Talent programy mají také nenahraditelný význam při zvyšování motivace zaměstnanců i loajality vůči zaměstnavateli. Našim klientům ušijeme řešení na míru a využijeme k tomu bohaté zkušenosti s přípravou těchto programů.

Mediace

Velmi výhodným postupem při řešení vnitrofiremních sporů či neshod s obchodními partnery je využití služeb mediátora. Zapojení třetí stany, která je zastoupena naším vysoce kvalifikovaným a zkušeným mediátorem, dokáže usnadnit komunikaci a výrazně zrychlit dosažení dohody nebo nalezení optimálního řešení situace.

Vzdělávání pro interní specialisty

Společnost QED GROUP nabízí svým klientům vzdělávání v nejrůznějších oblastech, které se mnohdy řeší outsourcingem a přitom by pro firmu bylo výhodnější řešit je pomocí interních zdrojů. Naše tréninky a školení Vám umožní získat know how s poskytování zpětné vazby, vedením hodnotících pohovorů, návrhu designu AC i DC, koučováním při rozvoji kompetencí a mnohé další.

Přehled produktů:Mapa webu  |  Redakční systém - NETservis s.r.o. © 2015

© 2010 QED GROUP, All rights reserved.