ZPĚTZPĚT

Kontakt

QED Group a.s., Štěpánská 1677/20, 110 00 Praha 1 / mapa
tel: +420 233 342 741 e: Q24@qedgroup.cz

Garance odpovědiMáme rádi, když věci zbytečně nestojí

ČÍSLO ÚČTU: 115-1621600257/0100 u Komerční banky, a. s. (QED GROUP A.S. JE ZAPSANÁ V OR – MS PRAHA, ODD. B, VL. 16485)

IČ 247 35 884 DIČ CZ247 35 884

Co děláme Úvod

NAŠI KLIENTI

CASE STUDIES

Jsme hrdí na to, že spolupráci s našimi klienty dokážeme dovést do podoby komplexních řešení, které mají prokazatelný dopad na úspěšnost v dosahování náročných cílů a naplňování ambiciózních misí. Zde nabízíme popis vybraných projektů, které jsme v posledních letech realizovali.

 • jat logo TRAIN THE TRAINERS J&T BANKA
 • jan becher logo LEADERSHIP JAN BECHER
 • vodafone logo TRANSFORMACE RETAILU VODAFONE
 • kb logo integrace zaměstnanců KOMERČNÍ BANKA
 • hp logo TALENT PROGRAM HEWLETT-PACKARD
 • cs logo manažerská transformace Česká spořitelna
 • Popis projektu

  Některá firemní prostředí jsou natolik specifická, či pracují s citlivými informacemi, že je lepší, aby si tréninky soft skills vedla interně. Dalším důvodem, proč sáhnout po interním vzdělávání je i finanční stránka. Tyto záležitosti vedly společnosti J&T k tomu, abychom společně připravili Train the Trainers program na řadu soft skills školení. Abychom zajistili určitou kvalitu lektorů a mohli jim případně doporučit, jak školit lépe, připravili jsme pro ně úvodní Development centrum. V rámci něj jsme mohli lektory poznat a identifikovat jejich potenciál. Následovala řada Train the Trainers školení (např. Sebepoznání a typologie 4Elements, Vyjednávání, Stress management, Time management, ...), z nichž některá byla společná pro všechny a některá si volili lektoři sami dle svých preferencí. Pro každé téma byl zvolen garant, kterému nadále poskytujeme podporu. Tým našich lektorů dal vzniknout týmu interních lektorů společnosti J&T, který nyní předává potřebné know how s ohledem na jejich specifické potřeby. Díky tomuto programu se snížil náklad na jeden školící den.

 • Popis projektu

  Pokud fungujete jako součást nadnárodní společnosti, je vysoce pravděpodobné, že se budete muset vyrovnat s jistými nařízeními ze strany této společnosti. Tato situace nastala u společnosti Jan Becher - Karlovarská Becherovka a my jsme měli tu příležitost s touto změnou společnosti pomoct. Jednalo se o změnu kompetenčního modelu pro vedení lidí. Cílem bylo sjednotit kompetenční model napříč všemi zeměmi tak, aby se zlepšila mobilita manažerů, tedy určitá možnost rotace. Naším úkolem bylo podat pomocnou ruku při implementaci modelu na české podmínky, tedy ulehčit manažerům přijetí tak, aby jej vzali jako vlastní a naučit je s ním pracovat, aby byli schopni jej správně využívat v rámci kvartálního ohodnocení. Abychom cíle dosáhli, uspořádali jsme pro manažery dvoudenní program, v rámci kterého měli za úkol nejprve sestavit vlastní kompetenční model, který následně porovnávali s novým. Jejich kompetenční modely a model z Pernod Ricard se celkem shodovaly. Aby se dostali do většího kontaktu s modelem, měli si navzájem ve dvou skupinách připravit a následně i projít Development centrem a hodnotit se. Skrz samotné Development centrum a závěrečné sdílení hodnocení (konference hodnotitelů) došlo ke kalibraci kompetenčního modelu. Dostali se do situace, kdy museli hodnotit reálné lidi. Současně našli určitá rizika a vytvořili sdílená pravidla, jak s modelem zacházet. Dodnes tento model bez problémů využívají.

 • Popis projektu

  CEO společnosti Vodafone Group, Vittorio Colao, vyhlásil na podzim 2012 celosvětový program transformace retailové sítě, jehož hlavním cílem bylo zvýšit úroveň zákaznické zkušenosti a prodejů. Tohoto cíle mělo být dosaženo mj. pomocí workshopů pro prodejce a store manažery, které by pomohly reflektovat jejich postoj k zákazníkovi a značce a hledat cesty, jak si udržet vysokou míru vlastní energie, proklientského zaměření a vytvářet příjemnou atmosféru na prodejně. Konzultant Jan Ženatý se zapojil do projektu již ve fázi přípravy workshopů, kdy ve spolupráci s konzultanty z Velké Británie absolvoval Train the Trainers v rámci CEE regionu, aby následně implementoval workshop v České republice za pomoci týmu 10 regionálních mentorů. Po úpravách v domácím prostředí je výsledkem třídenní workshop s názvem Škola Inspirace, v rámci kterého si účastníci zkouší množství zážitkových technik inspirovaných oblastmi pozitivní psychologie, koučování, stress managementu, neuro-lingvistického programování, ale i shaolinského kungfu.

 • Popis projektu

  V každé firmě je spousta mladých sil v podobě čerstvých absolventů vysokých škol. Společnost Komerční banka umožňuje těmto novým posilám možnost přímo se rozvíjet a to pomocí krátkého integračního programu. Jeho cílem je poskytnout absolventům možnost dozvědět se více o své osobě a naučit se lépe plánovat na základě tohoto sebepoznání svůj kariérní rozvoj. Současně je cílem vybrat i talentované absolventy, kteří následně absolvují další dlouhodobější rozvojový program. Za tímto účelem jsme sestavili třídenní program - v prvním kroku jsme seznámili absolventy s typologií, 4Elements,dále měli možnost si vyplnit výkonnostní test a test týkající se kreativního myšlení. Zbývající část programu jsme pojali ve formě Development centra, v rámci kterého se ze 4 týmů staly natáčecí jednotky. Jejich úkolem bylo natočit jeden díl seriálů z bankovního prostředí. Výstupem z celé akce byly 4 snímky, které byly ohodnoceny a nejlepší odměněny symbolickými cenami v několika kategoriích. Současně jsme pro každého účastníka vyhotovili rozvojovou zprávu s přehledem jeho silných stránek a doporučeními pro další rozvoj.

 • Popis projektu

  O talentované zaměstnance ve firmě je potřebné určitým způsobem pečovat. Za tímto účelem vznikla ve společnosti Hewlett-Packard myšlenka talent programu pro střední management (současně jej má pro juniorní talenty, tak i seniorní). Tuto myšlenku jsme jí pomohli dotáhnout do zdárného konce a zrealizovat rozvojový program pro manažery. Bylo nutné nastavit určitá kritéria pro výběr talentů (manažerský potenciál a dobré pracovní výsledky). Celý program začínal 360 stupňovou zpětnou vazbou, na kterou následovalo stanovení akčních kroků, individuální koučování a série tréninků.. Celý program, který trval rok, byl zakončen opět 360 stupňovou zpětnou vazbou. Podařilo se zvýšit motivaci účastníků v rámci práce a současně se ukázalo mírné zlepšení ve výsledcích 360 stupňové zpětné vazby.

 • Popis projektu

  Změny jsou nedílnou součástí ať už soukromého, tak i pracovního života. V České spořitelně se plánovaly určité organizační změny, na které bylo potřeba připravit manažerskou populaci. Řídíme se heslem, že změny by se měly dít spíše evolučně nežli revolučně. Revolučním změnám totiž předchází období stagnace a to ve spojitosti s následnou revoluční změnou není jednoduché pro lidi přijmout. Změny by tedy měly přicházet postupně, aby lidé měli šanci se přizpůsobit. V tomto duchu byl celý koncept navržen.V prvním kroku byli proškoleni manažeři na úrovni B-1 a B-2 v oblasti evolučního přístupu ke změně (jak pomáhat změnám a chtít se měnit), sebepoznání skrze typologii, 4Elements, v situačním stylu vedení a základních oblastech zákaznické orientace. Následně byl vytvořen velmi podobný dlouhodobější program o 3 modulech (Vedení a motivace lidí, Řízení lidí ve změně, Zákaznická orientace). Tento program byl určen pro manažerskou úroveň B-3 a B-4. Vzhledem k vyššímu počtu manažerů na této pozici jsme zvolili cestu Train the Trainers programu, pomocí kterého jsme předali interním lektorům poznatky, jak tato školení vést. Výsledkem celého programu je proškolená téměř celá manažerská populace od úrovně B-1 po B-4 a mírné zlepšení NPS.

 • "Development centrum živly [4Elements] – zábavný a názorný způsob, jak lépe porozumět a pochopit odlišné chování a reakce jiných. Absolvovala jsem opakovaně se svými různými týmy. Vždy všichni velmi ocenili a tento společný zážitek velmi pomohl vzájemnému poznání a porozumění. Spoustu podnětů jsem si odnesla i do soukromého života :-) "

  Iva Pechová Human Capital Development Manager, Plzeňský Prazdroj / SABMiller
 • "Vodafone jako skupina si celosvětově zakládá na výjimečné zákaznické zkušenosti a interakci s klienty, proto jsou nároky, které klademe na trénink našich lidí, nadstandardní. V rámci projektu ŠIP se nám povedlo posunout prozákaznický mindset v naší celé retailové síti během jednoho roku. Tento koncept jsme vyvinuli právě ve spolupráci se společností QED Group. Jeho výsledky v celé síti se dokonce staly vzorovým programem a inspirací pro ostatní země v rámci skupiny VF, které je podle našeho modelu následně implementovaly."

  Branislav Rovný Head of Sales, Vodafone CZ
 • "Se společností QED Group spolupracujeme již několik let na dlouhodobých programech rozvoje talentů. Naše firma jako zadavatel oceňuje zejména mimořádnou profesionalitu lektorů a koučů, znalost obchodního prostředí a celkové naplnění našeho očekávání toho, aby účastníci dokázali získané poznatky uplatnit v praxi. Účastníci sami hodnotí program jako vysoce přínosný pro jejich další působení jak v rámci firmy, tak směrem k obchodním partnerům."

  Jindřiška Sládková Human Resources Manager, Hewlett-Packard
 • "Rozhodnutí spolupracovat se společností QED Group považuji za jedno z mých nejlepších, co pracuji ve firmě Jan Becher Pernod Ricard. Naše zaměstnance napříč celou firmou si konzultanti získali zejména vzácnou kombinací profesionality a přátelského, neformálního přístupu, schopností flexibilně reagovat na více či méně běžné požadavky a vrtochy nás jako klienta a v neposlední řadě kreativitou a spolehlivostí. V rámci prvního velkého projektu Development center při nastavovaní nových manažerských kompetencí jsme zažili perfektně připravený program, který ve výsledku motivoval zúčastněné podílet se na nově vznikajícím kompetenčním modelu a spolupracovat na jeho úspěšné implementaci, která rozhodně nebyla jednoduchá. Tím se odstartovala naše spolupráce."

  Kamila Bosáková Training and Development Manager, Jan Becher - Pernod Ricard
 • "Je oblažující vidět, jak to u vás v QEDu hladce, laskavě a nekomplikovaně běží. Být součástí takového týmu je velký dar. Když jsem souhru vašeho týmu nenápadně během výcviku sledovala, měla jsem z toho velkou radost a vlastně mě to až dojalo :-)!"

  Ilona Drahotová Výcvik v koučování
 • "Ve Vodafone jsme ve spolupráci se společností Qed Group úspěšně implementovali formou „train the trainer“ téma 4Elements jako součást interního katalogu prezenčních školení. V současné době se lektorování tohoto tématu věnuje skupina 10ti zaměstnanců složená z trenérů a specialistů vzdělávání. Hlavními důvody, proč jsme se rozhodli právě pro 4Elements, jsou pochopitelnost a zapamatovatelnost této typologie. Naši zaměstnanci ji dokážou okamžitě po školení využívat v praxi, je pozorovatelné, že se v současné době ve Vodafone mluví „živlovou řečí“. Za rok a půl od implementace 4Elements jsme proškolili přibližně 250 zaměstnanců Vodafone. Úspěšnost nám potvrzuje NPS = 94,68 a fakt, že se účastníci na školení velmi často hlásí na základě doporučení kolegů, kteří jej již absolvovali. Návratnost počáteční investice do „train the trainer“ a tandemů našich lektorů s lektory Qed Group byla necelý rok. V současné době jsou 4Elements jedním z nejoblíbenějších a nejobsazovanějších školení interního katalogu. Typologie 4Elements nám dále přispěla k vyřešení nedorozumění a konfliktů v rámci týmů, k vzájemnému pochopení se. Využíváme jej proto také jako součást talentových programů a vzdělávacích programů pro prodejce s důrazem na komunikaci směrem k zákazníkům."

  Jaroslava Vávrová, Learning & Development Expert Vodafone

  OZVĚTE SE I VY!

  Zaujala Vás naše nabídka? Chcete posunout vztahy na pracovišti na jinou úroveň? Dejte nám vědět a připravíme Vám nabídku služeb na míru.

  OZVĚTE SE NÁM