Koučovací výcvik s Radvanem Bahbouhem a více lektory (březen 24 - září 24) (Kapacita naplněna))

Hlavním cílem výcviku je rozvíjet účastníky v dovednosti koučování. V průběhu výcviku poskytujeme účastníkům takové množství teoretických znalostí a praktických dovedností, aby mohli začít koučování co nejdříve profesionálně využívat.

Dbáme na dodržování etických zásad a na vytváření prostředí důvěry a bezpečí. Výcvik je zaměřený na celou řadu klíčových kompetencí, které je možné uplatnit i mimo rámec samotného koučování, jako je například aktivní naslouchání, dotazování, sebepoznání, poskytování zpětné vazby a psychologické uvažování obecně.

Výcvik v koučování je certifikovaný u EMCC, ICF a MŠMT. Sestává se z 88hodinové prezenční výuky, kombinuje teoretické části, praktická cvičení, skupinové supervize formou bálintovských skupin a peer-coaching. Výcvik vám poskytne přípravu požadovanou pro úspěšné absolvování 1. stupně akreditace koučů.

Garant výcviku, Radvan Bahbouh, se koučování věnuje aktivně 25 let, má odkoučováno více než 10 000 hodin a ve svém oboru představuje směr psychologického koučování. V České asociaci koučů je akreditován jako kouč 3. stupně - supervizor.

Termíny jarního výcviku s vícero lektory:

První setkání - 14. - 15. 3. 2024 od 9:00 do 17:00 (Radvan Bahbouh)

Druhé setkání - 25. - 26. 4. od 9:00 do 17:00 (Ivana Šípová)

Třetí setkání - 23. - 24. 5. od 9:00 do 17:00 (Helena Kubovská)

Čtvrté setkání - 21. 6. od 9:00 do 17:00 (Filip Hendrych)

Páté setkání - 12. - 13. 9. od 9:00 do 17:00 (Radvan Bahbouh)

pexels_andrea_piacquadio_3771097_32eb686abb (1).jpg

Odborníci společnosti QED GROUP se dlouhodobě věnují výzkumné činnosti. Ve spolupráci s NASA a ESA zkoumáme pomocí sociomapování spolupráci v týmech fungujících v extrémně náročných podmínkách. V mezinárodním projektu H-work se podílíme na výzkumu duševního zdraví ve firmách. Zkoumáme komunikaci pracovních týmů i leadership, vyvíjíme nástroje, které jej zachycují. Zajímají nás emoce i to, jak jsou lidé schopni s nimi pracovat. A zkoumáme osobnost pomocí přístupu 4Elements.