Koučovací výcvik s Radvanem Bahbouhem (březen 24- září 24) (Kapacita naplněna)

Víte, že nastavení konkrétního cíle zvyšuje naši motivaci k výkonu a vede k výrazně lepším výsledkům, než když tak neučiníme? Že pravidelné využívání metody debriefingu významně zvyšuje výkonnost týmů? Že prožívání pozitivních emocí zvyšuje naši psychickou odolnost, spokojenost a prožívanou kvalitu života?

Hlavním cílem výcviku je rozvíjet účastníky v dovednosti koučování. V průběhu výcviku poskytujeme účastníkům takové množství teoretických znalostí a praktických dovedností, aby mohli začít koučování co nejdříve profesionálně využívat. Dbáme na dodržování etických zásad a na vytváření prostředí důvěry a bezpečí. Výcvik je zaměřený na celou řadu klíčových kompetencí, které je možné uplatnit i mimo rámec samotného koučování, jako je například aktivní naslouchání, dotazování, sebepoznání, poskytování zpětné vazby a psychologické uvažování obecně.

Výcvik v koučování je certifikovaný u EMCC, ICF a MŠMT. Sestává z se 88hodinové prezenční výuky, kombinuje teoretické části, praktická cvičení, skupinové supervize formou bálintovských skupin a peer-coaching. Výcvik vám poskytne přípravu požadovanou pro úspěšné absolvování 1. stupně akreditace koučů

Garant výcviku, Radvan Bahbouh, se koučování věnuje aktivně 25 let, má odkoučováno více než 10 000 hodin a ve svém oboru představuje směr psychologického koučování. V České asociaci koučů je akreditován jako kouč 3. stupně - supervizor.

Termíny výcviku

První setkání - 7. 3. - 8. 3. 2024 od 9:00 do 17:00 (Radvan Bahbouh)

Druhé setkání - 9. 4. - 5. 4. 2024 od 9:00 do 17:00 (Radvan Bahbouh)

Třetí setkání - 16. 5. - 17. 5. od 9:00 do 17:00 (Radvan Bahbouh)

Čtvrté setkání - 14. 6. 2024 od 9:00 do 17:00 (Radvan Bahbouh)

Páté setkání - 19. 9. - 20. 9. 2024 od 9:00 do 17:00 (Radvan Bahbouh)