Training in coaching

The main objective of the training is to develop the participants in coaching skills. During the training, we provide the participants with such amount of theoretical knowledge and practical skills that they can start using coaching professionally. The training is focused on a whole range of key competencies that can be applied outside the framework of coaching itself, such as active listening, questioning, self-knowledge, providing feedback and psychological reasoning in general.

Hlavním cílem výcviku je rozvíjet účastníky v dovednosti koučování. V průběhu výcviku poskytujeme účastníkům takové množství teoretických znalostí a praktických dovedností, aby mohli začít koučování profesionálně využívat. Výcvik je zaměřen na celou řadu klíčových kompetencí, které je možné uplatnit i mimo rámec samotného koučování, jako je například aktivní naslouchání, dotazování, sebepoznání, poskytování zpětné vazby a psychologické uvažování obecně. Dále se zaměřujeme na dovednosti v oblasti psychologického koučování, které se zaměřuje na práci s motivací a hodnotami.

Výcvik vychází ze zkušenosti, že pro dovednost dobrého koučování je důležité, aby kouč uměl aplikovat koučování i sám na sebe. Práce na vlastním rozvoji je proto nutnou součástí celého výcviku. Sebezkušenost s rolí koučovaného zažívají účastníci v rámci praktických cvičení, které jsou součástí výukových dní a v průběhu tzv. peer coachingu.

Hlavní přínosy výcviku

Příprava na akreditaci kouče u ICF nebo ČAKO (dle výběru a rozhodnutí účastníka) Praktické tipy, jak začít pracovat jako kouč a jak rozběhnout vlastní koučovací praxi Intenzivní nácvik koučování a zpětná vazba k Vašemu stylu při práci s lidmi Seznámení a vyzkoušení si různých stylů a přístupů v koučování Rozvíjení dovednosti v oblasti psychologického koučování Osobnostní rozvoj a schopnost uplatnit koučování při svém seberozvoji

Volná místa

Jarní a podzimní běh v roce 2024, běhy v roce 2023 jsou již bohužel plně obsazeny. Pro podrobnější nabídku a zaslání více informací prosím kontaktujte naši konzultantku Miroslavu Sazečkovou (miroslava.sazeckova@qedgroup.cz).