sociomapping.png

Sociomapování týmů

Radvan Bahbouh

Sociomapování týmů je zatím nejpodrobnější popis autorovy původní metody umožňující analýzu a vizualizaci vztahů mezi lidmi. Kromě popisu jednotlivých kroků je zde uvedena řada údajů týkajících se validity sociomapování. Metoda je bohatě ilustrovaná případovými studiemi pracovních týmů, včetně týmů simulujících dlouhodobé kosmické lety. Poprvé je tu také publikován princip nepřímého sociomapování, který umožňuje statisticky porovnávat jednotlivce i malé skupinky z hlediska psychologické podobnosti.

550

Similar books

O všímavé Ele

O všímavé Ele
Radvan Bahbouh
290
Find out more

Sny o koučování

Sny o koučování
Radvan Bahbouh
198
Find out more

Pohádka o barvách

Pohádka o barvách
Radvan Bahbouh
242
Find out more

Pohádka o ztracené krajině

Pohádka o ztracené krajině
Radvan Bahbouh
228
Find out more