Konference týmová inteligence

V březnu proběhla konference na téma týmové inteligence. Za účelem budovat harmonii a kvalitní vztahy mezi lidmi v pracovních i nepracovních skupinách, na akci vystoupili specialisté napříč různými obory.

O týmové inteligenci z pohledu psychologie pohovořili Eva Höschlová a Rudolf Kubík. Radvan Bahbouh se zaměřil na rozvíjení inteligence v týmu. David Čáp na (ne)konfliktní vztahy ve školách. Kateřina Bernardová sdílela svoji zkušenost s týmy operujícími v extrémních podmínkách a první část konference zakončil Martin Daněk s zabývající se vrcholovými sportovními týmy.

Po přestávce na oběd následovala praktická část, ve které se účastníci rozdělili do skupin a následně mezi sebou sdíleli kazuistiky, metody, techniky a své praktické zkušenosti.

Všem účastníkům i řečníkům děkujeme. Vytvořili jsme úžasnou atmosféru a doufáme, že jste si všichni akci užili. Speciální poděkování patří i České spořitelně, která se na organizaci celé akce podílela.