Rozvoj týmů

building.svg

Budování týmů a týmová spolupráce

Teambuilding v hospodě či při outdoorových aktivitách? Proč ne, ale pokud chcete ve vašem týmu opravdu něco rozvinout, je potřeba přidat i cílenější rozvoj. Využíváme diagnostiku momentálního stavu týmu (s jeho silnými i slabými stránkami), týmovou facilitaci i Sociomapování společně s dalšími technikami prokazatelně zvyšujícími efektivitu týmové spolupráce. A to online, hybridně i naživo. Zažijte s námi teambuilding, který váš tým skutečně posune dál.

perfoming.svg

High performing teams

Víte, že pouhých 15 minut cílené týmové aktivity může zvýšit výkonnost týmu až o 20 %? Existují vědecky potvrzené metody a techniky, které zvyšují efektivitu spolupráce. Mezi ně můžeme zařadit metodu debriefingu nebo facilitaci zpětné vazby a zavedení některých komunikačních pravidel a postupů. Týmy tak mohou dosáhnout špičkové výkonnostní úrovně. Ideální podobu programu navrhujeme vždy na míru vzhledem k vytyčenému cíli.

leadership.svg

Leadership development

Kvalitní manažeři jsou skutečnými lídry, kteří ve svých lidech probouzí to nejlepší. A nároky na dnešní leadership jsou nesrovnatelně vyšší než kdy dříve: vyžaduje se schopnost vedení hybridních či online týmů, motivace lidí na dálku, efektivní zpětná vazba, remote spolupráce atd. Pro senior manažerské týmy rádi připravíme programy krátkodobého i dlouhodobého rozvoje leadershipu. Ty kombinují prvky soft skills tréninků s teambuildingem a týmovým koučováním.

conflitcs.svg

Řešení konfliktů a problémů

V případě, že ve firmě není v rámci vztahů vše tak, jak má být, pomáháme s nastavováním nové dohody umožňující řešit konfliktní situace a snižovat rizika nedorozumění mediací. Zároveň pomůžeme facilitovat řešení některých složitých problémů, které potřebuje tým inovativně překonat. Naši mediátoři jsou zkušení profesionálové schopni efektivně zvládat i silné emoce.