Koučování

Koučování představuje účinnou metodu osobního a pracovního rozvoje, jejímž cílem je umožnit naplnění klientova potenciálu, zvýšení osobní spokojenosti a osvojení si dovedností pro zvýšení výkonnosti. Kouč v tomto procesu hraje úlohu zprostředkovatele a pomocníka v uvědomění si tohoto potenciálu a při jeho aktivaci. Konkrétní zaměření koučování je přizpůsobováno potřebám a cílům klienta v souladu se záměrem objednatele a uskutečňuje se ve vzájemné interakci a aktivní spolupráci kouče a koučované osoby. Vztah kouče a koučovaného je založen na partnerství a společném úsilí o dosažení vytyčených cílů. Koučování tedy předpokládá, že klient je při naplňování svých cílů ochoten převzít odpovědnost.

Koučování vám může pomoci s osobními cíli, které byste rádi realizovali, v problematických situacích, které je třeba řešit. Pracuje s uvědoměním si bariér, které nás omezují a hledáním dílčích kroků, které k cíli povedou. Koučování pro vás bude užitečné i tehdy, když stojíte na prahu změn, které si chcete promyslet, ujasnit si priority a dobře se připravit, než vykročíte na cestu. Koučování vám pomůže objevit, ujasnit si, zhodnotit svoje cíle a možnosti na poli pracovním i osobním, stejně tak jako vytvořit kroky, které povedou k jejich naplnění. Přináší s sebou důvěru v to, že změny jsou možné, energii a vnitřní uspokojení, které se objevují pokaždé, když se nám daří přetvářet vize v realitu.

Všichni naši koučové mají dostatečné vzdělání a účastní se pravidelné supervize a dalšího rozvoje. Vy máte příležitost si na základě medailonku vybrat kouče, se kterým absolvujete nulté setkání v rozsahu cca 30 minut zdarma a až poté se rozhodnete, zda budete v koučování pokračovat.

Pokud by vás zajímaly informace k výcviku v individuálním nebo týmovém koučování, najdete je zde.

Naši koučové

Radvan Bahbouh

Radvan Bahbouh
Odkoučováno 10000+ hodin
Radvan Bahbouh

Radvan Bahbouh

Odkoučováno 10000+ hodin

Koučování se věnuji aktivně už 20 let. Jelikož kombinuji účinné prvky různorodých psychologických směrů, a využívám psychologických poznatků a dovedností k tomu, abych své postupy vhodně individualizoval, jsem představitelem psychologického koučování. Koučování se věnuji i didakticky - přednáším o koučování na katedře psychologie FF UK, vedu školení i výcviky koučování. 4 roky jsem působil v předsednictvu České asociace koučů, kterou jsem spoluzaložil. Jsem v rámci České asociace koučů akreditován jako kouč III. stupně – akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC).

O psychologii sebekoučování jsem napsal knihu Pohádka o ztracené krajině. Vedle koučování jsem absolvoval řadu různých psychoterapeutických výcviků a mám psychoterapeutickou praxi, zaměřenou především na krizové intervence. Jednou z mých nejsilnějších stránek je schopnost inspirovat lidi k osobnímu růstu.

František Birnbaum

František Birnbaum
Odkoučováno 200+ hodin
František Birnbaum

František Birnbaum

Odkoučováno 200+ hodin

Má profesní kariera odstartovala v oblasti ekonomie a obchodu, později jsem se více zaměřil na studium psychologie a komunikace. Přesunul jsem se do korporátního prostředí, nabral zkušenosti z retailu a následně i do HR a vzdělávání, do role facilitátora a kouče. Navštívil jsem i oblast IT startupů a rozvoji lidí prostřednictvím koučování se věnuji téměř deset let.

Mým cílem v koučování je hledat společně energii, objevovat skrytou motivaci

a zároveň si užívat momenty, kdy se rodí nové postupy a nápady. Zastávám myšlenku, že kouč drží proces, koučovaný tvoří obsah a oba společně pracujeme na dosažení stanoveného cíle.

Filip Hendrych

Filip Hendrych
Odkoučováno 200+ hodin
Filip Hendrych

Filip Hendrych

Odkoučováno 200+ hodin

Na koučování mě nejvíce baví, když se svými klienty mohu sdílet jejich úspěchy a sebepřekonání. Když jsem si koučování sám zažil v roli koučího, na vlastní kůži jsem poznal, jak je to silný nástroj, díky kterému se nemožné stává realitou. Nejraději pracuji s klienty, kteří mají dost odvahy na to přiznat si, kde se mohou a chtějí zlepšovat. Zbytek je jen o procesu. S využitím psychologického koučování, prací s tělem, emocemi, motivací a synektikou pomáhám klientům překonat strach a obavy a zaměřit se na to, co je pro ně v životě skutečně důležité. Říká se, že štěstí je umění být spokojen. Společně se vydáme na cestu za znovu objevením tohoto umění.

Pavlína Honsová

Pavlína Honsová
Odkoučováno 200+ hodin
Pavlína Honsová

Pavlína Honsová

Odkoučováno 200+ hodin

Pevně věřím v schopnosti každého jedince převzít odpovědnost za svůj život a svoje rozhodnutí, což zároveň považuji za základní pilíře koučování. Na koučování se mi líbí právě svoboda, otevřenost a možnost volby vlastní cesty. V praxi těžím ze svého psychologického vzdělání a přirozené zvídavosti. Ráda se dále rozvíjím a vzdělávám, koučování jsem se učila mimo jiné i v kurzu kariérního koučování na Simon Fraser University ve Vancouveru.

Koučováním se zabývám i z akademického hlediska. V rámci svého doktorského studia na katedře manažerské psychologie a sociologie na Vysoké škole ekonomické jsem pracovala na několika grantech a vědeckých projektech zaměřených na koučování. Mimo jiné jsem spolupracovala na celoevropském výzkumu koučování, aktivně se zúčastňuji mezinárodních konferencí v oblasti koučování a o koučování píšu disertační práci.

Eva Jarošová

Eva Jarošová
Odkoučováno 500+ hodin
Eva Jarošová

Eva Jarošová

Odkoučováno 500+ hodin

Rozvoji manažerů se věnuji více než 15 let. Absolvovala jsem výcvikové programy v koučování, řadu dalších odborných kurzů a zahraničních stáží, mám mezinárodní certifikát pro lektorskou praxi, jsem spoluautorkou knižních publikací o rozvoji manažerských dovedností. V koučování mohu nabídnout především individuální psychologické koučování, a to v oblasti vedení lidí (leadership nebo executive coaching), kariérové koučování a koučink komunikačních a manažerských dovedností. Tematické zaměření vyplývá z potřeb koučovaného a jeho pracovní situace. Může se jednat např. o témata: vedení lidí (motivování druhých, rozvíjení zdrojů přirozené autority, vyváženost stylu vedení), nástup do manažerské pozice, manažerská role a její změny (povýšení, organizační změna, nový tým apod.), účinné využití manažerských nástrojů a manažerských dovedností, rovnováhu pracovního a osobního života, kariérový a osobní rozvoj.

Pavlína Jirušková

Pavlína Jirušková
Odkoučováno 100+ hodin
Pavlína Jirušková

Pavlína Jirušková

Odkoučováno 100+ hodin

Koučování je pro mě pohled vzhůru. Někdy se nám může stát, že naše rutinní cesty do práce, na nákup, na nedělní procházku, jsou pro nás tak známé, že zevšední, a my v nich přestáváme vidět to, co nám na nich poprvé přišlo fascinující.

Koučování nám dovoluje najít jedinečnost v našich rutinách, stejně jako nás učí dívat se vzhůru či do postranních uliček, které mohou být slepé, ale také v nich na nás může čekat ten nejcennější poklad. V procesu koučování se nám tyto poklady zhmotňují ve formě „aha momentů“. Jako kouče mě nejvíce těší, že mohu s klienty sdílet tyto chvíle, kdy v jejich očích vidím plamínky odhodlání, odvahy a důvěry v sebe sama.

Často hledáme odpovědi u ostatních, přitom ty nejlepší odpovědi se skrývají uvnitř nás. Těším se na společnou cestu za Vašimi poklady.

Lukáš Koucký

Lukáš Koucký
Odkoučováno 500+ hodin
Lukáš Koucký

Lukáš Koucký

Odkoučováno 500+ hodin

Ke koučování jsem se dostal přes sportovní koučink v roce 2005, kde jsem pracoval s profesionálními sportovci a sportovními týmy. Od roku 2011 se věnuji také koučování „nesportovních“ klientů. Rád pracuji s lidmi, kteří mají chuť hledat cesty ke spokojenému životu, což vyžaduje změny sebe samého, a těším se z každého společného úspěchu. Moc rád propojuji tělo, duši i ducha a pomáhám svým klientům hledat to, co opravdu chtějí a co je baví. Také rád propojuji koučování s jinými podpůrnými metodami, které pomáhají koučovací proces urychlit. Rád vám pomohu s nalezení vlastní pravdy, která zbavuje strachu, což umožňuje svobodné rozhodování a tedy šťastný život.

Helena Kubovská Rohanová

Helena Kubovská Rohanová
Odkoučováno 500+ hodin
Helena Kubovská Rohanová

Helena Kubovská Rohanová

Odkoučováno 500+ hodin

Vždy žasnu nad tím, jak rychle se dobře definovaná přání mohou plnit. Co si tedy opravdu přát? Koučování je pro mne příjemné lidské setkání v partnerské rovině, kde povzbuzuji klienta v jeho seberealizaci a ve zlepšování jeho výkonu. Pomohu Vám zvědomit vlastní spící schopnosti a zvyšovat jejich využití. Využívám svého psychologického vzdělání a zapojuji prvky různých směrů (nacházení smyslupnosti a vnitřního souhlasu, imaginace, práce s tělem, atd.) dle toho, co funguje pro klienta. Je pro mě důležitá vaše radost, spokojenost a růst. Budu Vám naslouchat, podporovat Vás a vnášet do koučování podněty a poznatky nejen z psychologie. A také se s Vámi radovat z Vašich úspěchů.

Koučování mě oslovilo jako energetizující forma rozvoje potenciálu v průběhu studií a profesně se mu věnuji 10 let. Mám praxi přes 400 hodin jako interní i externí kouč. Nabízím práci s individuálními klienty a s milými týmy.

Lucie Kosinová

Lucie Kosinová
Odkoučováno 100+ hodin
Lucie Kosinová

Lucie Kosinová

Odkoučováno 100+ hodin

Na koučování se mi nejvíce líbí důvěra v samotného klienta, že je schopný své nesnáze vyřešit sám a kouč klientovi pouze pomáhá objevit ten správný směr, kterým se má vydat. Nejvíce mě pak těší "aha" momenty, které z takového procesu vyvstanou. Ráda pracuji s klienty, které těší dosažení cílů a úspěchů, a kterým mohu pomáhat nacházet způsob, jak jít po životní cestě obohacujícím směrem, jež jim přináší spokojenost a pocit smysluplnosti. Považuji za důležité, aby klient v rámci koučovacího procesu získal, kromě řešení své zakázky, i zkušenost, jakým způsobem v budoucnu koučovat sám sebe, aby byl schopný posouvat se dál i bez pomoci kouče.

Miroslava Sazečková

Miroslava Sazečková
Odkoučováno 100+ hodin
Miroslava Sazečková

Miroslava Sazečková

Odkoučováno 100+ hodin

V rámci koučování pracuji s klienty na znovuobjevení jejich vlastních zdrojů, jejich cesty k sobě samému. Věřím, že každý můžeme vést spokojený a naplněný život, jen musíme mít odvahu klást otázky. Během tohoto procesu jsem klientům průvodcem a s podporou koučovacích technik jim pomáhám odkrývat jejich odpovědi a řešení. Koučování je skvělým nástrojem, jak dosahovat svých cílů, neustále se zlepšovat a prohlubovat kvalitu svého života. Věnuji se tématům dle přání a potřeb klienta. Nejčastěji pak osobní efektivitě, rozhodování, harmonii v pracovním a osobním životě, stress managementu a dalším.

Veronika Slezáková

Veronika Slezáková
Odkoučováno 100+ hodin
Veronika Slezáková

Veronika Slezáková

Odkoučováno 100+ hodin

S koučováním jsem se poprvé potkala v roli klienta a také v rámci studia na FF UK. Tato zkušenost mě vedla k vlastnímu absolvování psychologického výcviku v koučování pod vedením doc. MUDr. Mgr. PhDr. Radvana Bahbouha Ph.D. V současné době koučování využívám nejen při práci s klienty, ale také ve své manažerské roli, kdy doplňuji styly vedení i o koučovací přístup, který prohlubuje sebereflexi a je skvělým nástrojem pro zplňomocňování lidí.

Věřím, že každý z nás je expert na nás samotné, a jediný, kdo Vás opravdu zná, jste Vy sami. Psychologické koučování Vám pouze napomáhá odkrýt Váš potenciál, zdroje energie a podporuje chuť plnit si osobní i pracovní cíle. Roli kouče vnímám jako průvodce, Vašeho fanouška a podporovatele na Vaší cestě (sebe)rozvojem.

Linda Švejkar

Linda Švejkar
Odkoučováno 100+ hodin
Linda Švejkar

Linda Švejkar

Odkoučováno 100+ hodin

Má první zkušenost s koučováním vznikla již při studiu psychologie na Univerzitě Karlově a poté i Middlesex University v Londýně, kdy jsme se prakticky učili jak koučovat. Věřím, že koučování je efektivní metodou osobního rozvoje. Vnímám jej jako úžasný proces podpory při dosahování cílů v bezpečném prostředí. Koučování jako otázky, které inspirují k zamyšlení a sebereflexi. Koučování jako hluboké naslouchání. Koučování jako kontakt a práce s energií. Koučování jako chvíle tady a teď. Baví mě propojovat koučovací techniky s všímavostí (mindfulness) a myslím si, že lidé dělají s chutí to, kde vidí smysl. Smyslem koučování je pro mne pomáhat klientům nacházet jejich vlastní způsoby řešení. Ráda s Vámi budu tuto důležitou smysluplnost vlastních cílů objevovat.

Anita Pilch

Anita Pilch
Odkoučováno 100+ hodin
Anita Pilch

Anita Pilch

Odkoučováno 100+ hodin

S koučováním jsem se poprvé setkala z pozice klienta, který potřeboval podpořit v hledání nejlepších řešení při organizaci práce. Měla jsem tak skvělou příležitost si tento proces vyzkoušet na vlastní kůži a byla jsem ohromená, kam až mě koučování posunulo. Moje vlastní zkušenost byla tím největším impulzem, díky kterému jsem se rozhodla nastoupit do výcviku v koučování s Radvanem Bahbouhem.

Na samotném koučování se mi nejvíce líbí, že se jedná o na první pohled jednoduchou, ale přitom velice propracovanou metodu. Baví mě neustálé objevování nových otázek a kreativních technik, které pomáhají klientovi nacházet doposud neobjevené možnosti. Koučování nám navíc pomáhá rozvíjet naši všímavost ke svému okolí a také k sobě samému, díky čemuž se můžeme stát vlastními kouči. Věřím, že koučování je svým způsobem „fanouškovství“, kdy kouč se stává fanouškem svého klienta. Ráda jsem fanouškem lidí, kteří na sobě chtějí pracovat, a kterým mohu pomáhat posouvat se v jejich tématech stejně, jako koučování posunulo mě.

Klára Vyšatová

Klára Vyšatová
Odkoučováno 500+ hodin
Klára Vyšatová

Klára Vyšatová

Odkoučováno 500+ hodin

Psychologickému koučování se věnuji deset let a mou zkušeností je, že každý z nás dobře ví, co nechce, ale někdy pro nás bývá těžké vyjádřit to, co bychom opravdu chtěli, co bychom si opravdu přáli. To, že naše cíle a přání dokážeme zformulovat a vyjádřit, je prvním krokem na cestě k jejich dosažení.

Koučování vnímám jako cestu, díky které můžeme najít energii a chuť plnit si naše pracovní i osobní cíle, jako možnost začít na sobě pracovat a realizovat se v tom, co nám přináší radost a spokojenost. Roli kouče pak vnímám jako roli průvodce na Vaší cestě zakončené schopností stát se sám sobě úspěšným koučem.