SNA

Social Network Analysis (Analýza sociálních sítí) je způsob, jak objektivně měřit a přehledně zobrazit komunikační struktury (sítě) v organizaci. Metoda je určena velkým organizacím obsahující několik samostatně pracujících týmů.

Velké organizace mají často problém, že vnitřní týmy a divize mezi sebou nekomunikují a nespolupracují. Organizační struktura nemusí nutně odpovídat tomu, jaké pracovní a komunikační skupiny se ve firmě vytvoří. Analýza odhalí, jak se u vás předává informace, kde se nachází kritické komunikační uzly, změří vaše celkové propojení, míru koheze a kompaktnost organizace.

Metoda zároveň identifikuje klíčové zaměstnance, kteří utvářejí názor a náladu ve firmě, jsou hlavními nositeli informací a propojují firmu napříč divizemi.

Příklady využití SNA

  • Identifikování skrytých influencerů
  • Identifikování skrytých expertů
  • Zlepšování předávání informací
  • Zvyšování psychologického kapitálu, bezpečí a well-beingu
  • Analýza efektivity managementu
  • Měření spolupráce
  • Měření inkluzivity
  • Vizualizace organizace