Sociomapování

Sociomapování je state-of-art technologie a klíčový nástroj podporující efektivní spolupráci a komunikaci uvnitř týmu i napříč celou organizací. Sociomapování sleduje vztahy mezi členy týmu a vizualizuje tak týmové procesy. Využívání Sociomapování v týmech zvyšuje jejich výkonnost a efektivitu.

Jak vyplývá ze samotného názvu, k ilustraci a jasné vizualizaci vztahů mezi členy týmu používá metoda metaforu krajiny. Tento nástroj nové generace pomáhá manažerům a konzultantům řešit problémy spolupráce, zvyšovat efektivitu týmu, diskutovat o problematických otázkách a sledovat rozvoj týmu. Sociomapování poskytuje konkrétní vhled do toho, co rozvíjet, a samotný workshop vám zodpoví na otázku, jak to rozvíjet.

Sociomapování pomáhá řídit týmy a rozvíjet jejich efektivitu ve Fortune 500 společnostech po celém světě a napříč odvětvími. Mimo pracovní týmy pomáhá Sociomapování zvyšovat týmovou kohezi a důvěru ve sportovních týmech, třídních kolektivech, armádních jednotkách nebo v kriticky exponovaných týmech při vesmírném výzkumu. Od začátku 90. let spolupracujeme na řadě výzkumných projektů společně s ESA a NASA.

Asi každý někdy zabloudil a potřeboval mapu. Díky ní můžete zjistit, kde jste, kam chcete jít a jak se tam dostat. Najednou je vše jasnější, protože vám mapa umožňuje být nad cestou. Člověk nemusí bloudit jen v reálném prostoru. Může bloudit také ve složitých situacích, kde je příliš mnoho vzájemných vztahů, o kterých neví nebo se v nich dostatečně nevyzná. Stejně jako se potřebujeme orientovat v prostoru, potřebujeme se orientovat i v mezilidských vztazích. Potřebujeme rozumět tomu, jak spolu lidé komunikují, spolupracují, jak dokáží vzájemně své síly násobit nebo naopak ničit. Chování malé skupiny lidí či velké organizace nelze jednoduše odvodit z informací o jednotlivých členech. Daleko důležitější jsou totiž vzájemné vazby. Pro výsledek sportovního týmu není určující individuální výkonnost jednotlivých hráčů, ale jejich sehranost, týmová spolupráce. Také pro náš mozek, který je týmem nervových buněk, platí, že jeho výkonnost není určená počtem nervových buněk, ale jejich vzájemnými propojeními (synapsemi). Tato propojení se navíc dají snáze ovlivnit než vlastnosti samotných nervových buněk.

2.png

Sociomapování je metoda, která umožňuje zorientovat se v sociálních systémech – od malých sociálních skupin až k organizacím a větším populacím. Využívá toho, že jsme schopni vyznat se ve velkém množství informací a efektivně se rozhodovat, pokud jsou přeloženy do jazyka prostorových vztahů. Sociomapování nabízí způsob, jak můžeme o týmech a organizacích uvažovat jako o celku. Reprezentace vztahů pomocí map zvyšuje naši sociální citlivost a umožňuje nám strategicky uvažovat o týmech. Upozorňuje a zaměřuje své uživatele na oblast, která je pro většinu málo hmatatelná, a proto jí mnohdy nevěnují tolik pozornosti. Tak nám umožňuje rozhojňovat sociální kapitál, který se ve vztazích k druhým osobám skrývá. A vytvářet si vize, ke kterým snáze směřujeme.

Více o sociomapování zde.