Typologie osobnosti 4Elements

Osobnostní test 4Elements vychází z naší více než desetileté výzkumné práce v oblasti typologie osobnosti – jedná se o naši autorskou metodu. Výzkumná práce zahrnovala nejen „znovuobjevení“ typologie čtyř živlů, ale především její převedení do podoby plnohodnotného diagnostického testu. Z výsledné testové zprávy účastníci získají kvalitní náhled na své dominantní osobnostní rysy a také tipy, jakým směrem vykročit v oblasti osobního růstu.

(Sebe)poznání osobnosti založené na testu živlů (4Elements Inventory) Na online vyplnění osobnostního testu 4Elements zpravidla navazuje workshop 4Elements. Koncepce workshopu 4Elements se opírá o originální typologii čtyř živlů, která představuje zajímavou a zároveň užitečnou metaforu pro lidské povahové rysy. Práce s touto typologií zprostředkuje účastníkům a účastnicím intuitivní nástroj pro pochopení osobnostních charakteristik, naučí je porozumět typickým vzorcům chování u sebe sama i u druhých a umožní jim získat cenný náhled na své silné stránky i rezervy. Originální formát workshopu 4Elements umožňuje uchopit netradičním způsobem „tradiční“ témata jako komunikace, typologie osobnosti, spolupráce nebo vedení lidí. Během školení klademe zvláštní důraz nejen na prohloubení sebenáhledu a získávání zpětné vazby, ale i na praktickou uplatnitelnost poznatků, které si účastníci/účastnice odnesou.