Assessment/Development centra

Assessement centrum (AC)

Významnou součástí procesu výběru přijímání klíčových pracovníků je zhodnocení kandidátů z hlediska kompetencí, což většinou zahrnuje využití kvalitních a prověřených psychodiagnostických metod. S jejich pomocí můžete mapovat očekávané dovednosti kandidátů. Doplňkem je efektivní metoda behaviorálního rozhovoru, zaměřená na specifické oblasti klíčových kompetencí, a interaktivní část věnující se modelovým situacím, které prověřují dovednosti kandidátů přímo v akci. Výstupem AC je zhodnocení kandidátů – jejich silných stránek a oblastí k rozvoji – a vytvoření přehledné zprávy o předpokladech jednotlivců a jejich srovnání mezi sebou.

Development centrum (DC)

Development centrum představuje efektivní nástroj pro objektivní posouzení oblastí, které by měl člověk v rámci svého kariérního růstu rozvíjet. DC umožňují identifikovat silné stránky a osobnostní předpoklady, ale i rezervy a vnitřní konflikty, které nás připravují o podstatnou část naší pracovní efektivity. DC představuje důležitý krok pro zvýšení naší výkonnosti i spokojenosti v pracovní sféře. Rádi pro vás připravíme na základě vašich specifických požadavků DC šité na míru, včetně návrhů nebo případných úprav kompetenčních modelů pro jednotlivé pracovní pozice. Schopnosti a kompetence účastníků jsou hodnoceny školenými pozorovateli.

Firewalking

V životě se setkáváme se situacemi, ve kterých si připadáme jako na žhavém uhlí. Někdy čelíme výzvám, ze kterých máme obavy, někdy je prostě těžké se nadechnout a jít do toho. Někdy musíme houževnatě zdolávat překážky, jindy musíme být citliví a všímaví vůči vnějším rizikům. Firewalking je silnou metaforou náročných životních událostí a poskytuje tak cennou a mnohdy korektivní zkušenost toho, co všechno jedinec či tým dokáže, když se koncentruje, zůstává všímavý a dokáže se jasně rozhodnout. Více informací o kurzu Firewalkingu vám rádi zašleme.