Rozvoj organizací a firem

Frame 142.svg

Organizační rozvoj a change management

Pomůžeme vám s významnými vývojovými změnami ve firmě, ať už jde o akvizici či fúzi, organizační změny nebo třeba přesun k jinému typu veden (např. agilní způsob vedení). Pokud mají být tyto změny úspěšné, vyžadují expertízu business psychologie, kterou vám rádi poskytneme.

Frame 142-1.svg

Firemní kultura

Firemní kultura je klíčovým bodem pro úspěch firem – i proto se říká, že „si kultura dává strategii k snídani“. Urychlení a tvarování změn firemní kultury může být nejen součástí organizačního rozvoje, ale také samostatným projektem. Pomůžeme vám najít způsob, jak definovat cílovou firemní kulturu svými hodnotami, a udělat tyto hodnoty žitými. Součástí takového procesu je jak diagnostika aktuální firemní kultury, tak i intervence ve prospěch její změny. Mezi důležité nástroje takové implementace patří storytelling a na hodnoty zaměřená interview.

Frame 142-2.svg

Engagement a mentální zdraví zaměstnanců

Přestaňte engagement svých zaměstnanců jen měřit a začněte ho s námi cíleně zvyšovat. Zásadním předpokladem dlouhodobě a vysoce výkonné firmy je dobrá mentální kondice jejích zaměstnanců. Doba pandemie tuto potřebu ještě více zvýraznila. Zajistíme pro vás nejen program krizové intervence, ale také tréninky mindfulness, které zvyšují angažovanost i resilienci (odolnost) a představují zlatý standard stress managementu.

Frame 142-3.svg

Talentové programy

Zvláštním krokem k podpoře výkonnosti firem i náležitých změn je hlubší práce s identifikovanými talenty. Ta často zahrnuje vstupní development centra a zpětné vazby s návazným vytvořením individuálních rozvojových programů podporovaných vzdělávacími akcemi i koučováním. Výhodou dobře vytvořeného talentového programu je, že díky němu lze podpořit celou řadu projektů, které pomáhají změnit organizaci. Talentové programy vytváříme jak pro manažery, tak pro nemanažerské pozice.

Frame 142-1.svg

Assessment centra

Významnou součástí procesu výběru přijímání klíčových pracovníků je zhodnocení kandidátů z hlediska kompetencí, což většinou zahrnuje využití kvalitních a prověřených psychodiagnostických metod. S jejich pomocí můžete mapovat očekávané dovednosti kandidátů. Doplňkem je efektivní metoda behaviorálního rozhovoru, zaměřená na specifické oblasti klíčových kompetencí, a interaktivní část věnující se modelovým situacím, které prověřují dovednosti kandidátů přímo v akci. Výstupem AC je zhodnocení kandidátů – jejich silných stránek a oblastí k rozvoji – a vytvoření přehledné zprávy o předpokladech jednotlivců a jejich srovnání mezi sebou.