360° zpětná vazba

Q360 je nástroj pro udělování zpětné vazby na klíčové kompetence prostřednictvím nezávislých hodnocení nadřízených, kolegů, podřízených a klientů – zpětná vazba ze všech možných úhlů pohledu. 360° zpětnou vazbu využijete k mapování rozvojových potřeb vašich zaměstnanců, k vyhodnocení efektivity školení nebo jako doplněk hodnotícího systému ve Vaší společnosti. Naše 360tka se vyznačuje velkou flexibilitou a také krásnými a přehlednými reporty.

Rádi vám k této službě nabídneme také vyhotovení kompetenčního modelu na míru nebo úpravu stávajícího modelu. K dispozici máme také standardizované kompetenční modely pro roli manažera či specialisty. Rádi pomůžeme také při nominaci hodnotitelů.

Jedinečné řešení pouze u nás: Kromě klasické 360tky umíme zrealizovat a dodat další formy multi-feedbacků zejména pro manažery a jejich týmy. Report obsahuje nejen hodnocení manažera ve vybraných kompetencích, ale také zhodnocení komunikace a spolupráce uvnitř vedeného týmu. Manažer tak zjistí nejen to, co může rozvíjet u sebe samého, ale i to, co může zlepšit ve spolupráci uvnitř svého týmu. Tento typ multi-feedbacků je čím dál více populární a bývá využíván jak samostatně, tak v rámci leadership programů.