O nás

Pomáháme firmám i jednotlivcům růst.

Propojujeme svět psychologie, matematiky a byznysu a přinášíme inovativní přístupy a metody v oblasti osobního, týmového a organizačního rozvoje.

Kdo jsme

Společnost QED GROUP udává směr efektivního rozvoje jednotlivců, týmů i organizací už od roku 1996. Jednou z nejsilnějších stránek společnosti je evidence-based přístup a vlastní psychologický výzkum.

Naše originální metody a postupy jako Sociomapování nebo test 4Elements jsou žádané nejen u nás, ale také ve světě. Jako jedni z prvních jsme se začali zabývat individuálním i týmovým koučováním.

Jsme držiteli řady prestižních ocenění a vyznamenání. Společnost založil a vede doc. MUDr. PhDr. Mgr. Radvan Bahbouh, PhD., psycholog, kouč a matematik, dříve též vedoucí katedry psychologie na FF UK.

Rectangle 4568.png
0let

Na trhu

0

Spolupracujících zemí

0 +

Analyzovaných týmů

Historie společnosti

Prvním krokem k založení firmy bylo vytvoření metody sociomapování, která se od roku 1994 začala systematicky používat v Armádě České republiky i v kosmickém výzkumu (v obou sférách se používá doposud). V roce 1998 vznikla společnost QED & QUOD s.r.o., z níž později vznikla akciová společnost QED GROUP. Od počátku svého založení byl kromě týmové diagnostiky a týmových intervencí hlavním zaměřením firmy rozvoj lidí, zahrnující diagnostiku a koučování. Ve společnosti QED GROUP vznikla celá řada diagnostických nástrojů, z nichž je kromě sociomapování nejznámější Four elements inventory. QED GROUP je zapojena do přípravy posádek pro let na Mars v experimentech Mars 105, Mars 500, ale i v sérii experimentů Sirius 2017-2025. Od roku 2018 spolupracuje s Oxford Mindfulness Centrem a podílí se na podpoře využití mindulness jednotlivci i firmami. Od roku 2019 je QED GROUP rovněž zapojena do mezinárodního grantu H-WORK, jehož cílem je nabízet (a měřit) firmám intervence ve prospěch mentálního zdraví.

historie spolčnosti.jpg

Významné milníky

Poznejte náš tým

Radvan Bahbouh

Radvan Bahbouh
Zakladatel společnosti
Radvan Bahbouh

Radvan Bahbouh

Zakladatel společnosti

Psycholog, kouč, terapeut

Radvan je zakladatelem QEDu, autorem řady psychologických metod, jako je např. Sociomapování nebo 4Elements. Věnuje se individuálnímu i týmovému koučování, výcvikům koučování a supervizi. Pracuje s lídry a senior manažerskými týmy.

Portfolio

 • Přednášky, školení a workshopy.
 • Vedení výcviků v koučování.
 • Design transformačních projektů (fúze, změna firemní kultury, významné události v životním cyklu firmy).
 • Výzkumná činnost a vývoj psychologických metod.
 • Práce s týmy (Sociomapování, mediace konfliktů, týmové koučování, facilitace týmové spolupráce).
 • Práce s jednotlivci (osobní rozvoj pomocí mentoringu, koučování, rozvojových rozhovorů, psychologických konzultací a krizových intervencí).

Vzdělání

 • FF UK, Praha – habilitace (doc.)
 • FF UK, Praha – Psychologie (Ph.D.)
  1. LF UK, Praha – Všeobecná medicína (MUDr.)
 • PedF JU – Arteterapie (BcA.)
 • FF UK, Praha – Psychologie (PhDr.)
 • MFF UK, Praha – Matematická statistika a teorie pravděpodobnosti (Mgr.)

Další odborné vzdělání

 • Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Life (Oxford Mindfulness Centre).
 • Výcvik posuzování důvěryhodnosti a odhalování lži – ETaC (Paul Ekman International)
 • Výcvik emočních dovedností – EsaC (Paul Ekman International)
 • Supervizní výcvik v koučování.
 • Výcvik v koučování – The Inner Game (T. Gallwey)
 • Kouč – supervizor (akreditace 3. stupně ČAKO)
 • Somatická psychoterapie – biosyntéza, základní a supervizní výcvik
 • Pesso Boyden System Psychomotor Psychotherapy
 • Psychoterapeutické výcviky v oblasti Ericksonovské hypnoterapie, Gestalt terapie, imaginativních a komunikačních metod

Klára Vyšatová

Klára Vyšatová
Partner
Klára Vyšatová

Klára Vyšatová

Partner

Psycholožka, senior konzultantka, lektorka, koučka

Klára se v QEDu věnuje péči o klienty, vede školení a workshopy, provází účastníky koučovacími výcviky. Pracuje nejen s týmy, ale i s jednotlivci, ať už formou koučování nebo psychologických konzultací. Stará se o management a rozvoj firmy.

Portfolio

 • Přednášky, školení a workshopy
 • Projektový management a péče o klienty
 • Výcviky v koučování, vedení bálintovských skupin
 • Práce s jednotlivci (osobní rozvoj pomocí mentoringu, koučování, rozvojových rozhovorů, psychologických konzultací)
 • Assessment a Development centra (koncepce i realizace)
 • Práce s psychologickou diagnostikou (4Elements, LJI, WAVE, SWIFT, 360°ZV, individuální zpětné vazby k výsledkům)

Vzdělání

 • FF UK, Praha – Psychologie, spec. klinická psychologie (Mgr.)
 • Rijksuniversity Gröningen, The Netherlands – Psychology

Další odborné vzdělání

 • Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Life (Oxford Mindfulness Centre) – 1. část
 • Výcvik posuzování důvěryhodnosti a odhalování lži – ETaC (Paul Ekman International)
 • Výcvik emočních dovedností – EsaC (Paul Ekman International)
 • Tělo jako cesta ke zdraví (M. Sedláček, B. Bechyňová)
 • Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků (K. Ženatá)
 • Certifikovaný výcvik v koučování (R. Bahbouh)
 • Psycholog ve zdravotnictví (V. Kebza)
 • Procesně orientovaná psychologie (I. Verný)

Rudolf Kubík

Rudolf Kubík
Partner
Rudolf Kubík

Rudolf Kubík

Partner

Senior konzultant, facilitátor, kouč

Rudolf se stará o rozvoj našich produktů a navazování nových strategických partnerství v Čechách i zahraničí. Designuje a realizuje komplexní rozvojové programy pro týmy i organizace. Pracuje s lídry a senior manažerskými týmy.

Portfolio

 • Přednášky, školení, workshopy
 • Konzultace a koučink pro management
 • Workshopy týmové spolupráce a komunikace
 • Týmová facilitace
 • AC/DC pro management
 • Leadership development programy

Vzdělání

 • VŠE, Praha – Finance (Ph.D.)
 • VŠE, Praha – Finance (Ing.)

Další odborné vzdělání

 • Výcvik posuzování důvěryhodnosti a odhalování lži – ETaC (Paul Ekman International)
 • Výcvik emočních dovedností – EsaC (Paul Ekman International)
 • Certifikovaný výcvik v koučování (R. Bahbouh)
 • Procesně orientovaná psychologie (I. Verný)

Eva Höschlová

Eva Höschlová
Partner
Eva Höschlová

Eva Höschlová

Partner

Senior konzultant

Eva se v QEDu specializuje na psychodiagnostiku, psychometrii a metodologii. Podílí se na vývoji nových metod i překladech kvalitních zahraničních testů do češtiny, vede certifikační školení (např. 4Elements, LJI, SWIFT, WAVE). Podílí se také na vývoji a výzkumu metody Sociomapování. Pro klienty vytváří projekty na míru z oblasti leadershipu, talent managementu i change managementu včetně ověřování jejich efektivity; zabývá se poradenstvím v oblasti psychodiagnostiky a ekonomické psychologie.

Portfolio

 • Inspirativní přednášky a workshopy
 • Konzultace a koučink pro management
 • Leadership a talent programy, změny firemní kultury, AC/DC (koncepce i realizace)
 • Práce s jednotlivci (osobní rozvoj pomocí mentoringu, koučování, rozvojových rozhovorů, práce s psychologickou diagnostikou a individuální zpětné vazby k výsledkům)
 • Práce s týmy (sociomapování, mediace konfliktů, týmové koučování, facilitace týmové spolupráce)
 • Odborné projekty na míru
 • Certifikační školení k metodám 4Elements, LJI, SWIFT, WAVE a Sociomapování

Vzdělání

 • FF UK, Praha – Psychologie (Ph.D.)
 • FF UK, Praha – Psychologie (Mgr., PhDr.)

Další odborné vzdělání

 • Certifikovaný výcvik v koučování (R. Bahbouh)
 • Práce s týmy a týmové koučování (R. Bahbouh, I. Verný)
 • Certifikační školení v diagnostice Hogan Assessment (Assessment Systems, s.r.o.)
 • Výcvik emočních dovedností – EsaC (Paul Ekman International)
 • Výcvik posuzování důvěryhodnosti a odhalování lži – ETaC (Paul Ekman International)
 • Multivariační statistické metody, IRT analýzy, úvod do Bayesovských metod (P. Soukup)
 • Pokročilé metody statistického zpracování dat (SPSS, ACREA)

Veronika Slezáková

Veronika Slezáková
Manažer
Veronika Slezáková

Veronika Slezáková

Manažer

Konzultantka, koučka

Veronika v QEDu pečuje o tým interních konzultantů, podílí se na jejich rozvoji a stará se o management a operativu firmy. Potkat ji ale můžete také u našich klientů, se kterými designuje rozvojové projekty nebo jim prostřednictvím koučování napomáhá odkrýt jejich potenciál a zdroje energie.

Portfolio

 • Projektový management a péče o klienty.
 • Výcviky v koučování, vedení bálintovských skupin.
 • Focus groups.
 • Práce s jednotlivci (osobní rozvoj prostřednictvím koučování, rozvojových rozhovorů, kariérního poradenství a krizové intervence).
 • Assessment a Development centra (koncepce i realizace).
 • Práce s psychologickou diagnostikou (4Elements, LJI, WAVE, SWIFT, MfCH, 360ZV, individuální zpětné vazby k výsledkům).

Vzdělání

 • FHS UK, Praha – Management a supervize (Mgr.)
 • FF UK, Praha – Andragogika a personální řízení (Bc.)

Další odborné vzdělání

 • Kurz krizové intervence s akreditací MPSV (Remedium Praha)
 • Základy krizové intervence (B. Ernest)
 • 8-týdenní program Mindfulness (L. Koucký)
 • Certifikovaný výcvik v koučování (R. Bahbouh)
 • Kreativní techniky v supervizi se zaměřením na arteterapii (J. Merhautová)
 • Výcvik v Rogersovské psychoterapii (V. Junková, A. Machander)
 • Výcvik posuzování důvěryhodnosti a odhalování lži – ETaC (Paul Ekman International)
 • Výcvik emočních dovedností – EsaC (Paul Ekman International)

František Birnbaum

František Birnbaum
Senior konzultant
František Birnbaum

František Birnbaum

Senior konzultant

Konzultant, kouč, lektor

František v QEDu koučuje, facilituje workshopy, vede školení, development a assesment centra, provází účastníky přes oheň a vede kurzy všímavosti MBCT. Pracuje s týmy i s jednotlivci a rozvoji lidí se věnuji téměř 15 let. Má zkušenosti z korporace i ze startupu.

Portfolio

 • Přednášky, školení a workshopy.
 • Firewalking a empowerment workshopy.
 • Design manažerských rozvojových programů.
 • Vedení Mindfulness kurzů (MBCT-L).
 • Assessment a Development centra (koncepce i realizace).
 • Práce s jednotlivci (osobní rozvoj pomocí koučování a krizových intervencí).
 • Práce s psychologickou diagnostikou (4Elements, LJI, WAVE, SWIFT, MfCH, 360ZV, individuální zpětné vazby k výsledkům).

Vzdělání

 • FF UK, Praha – Psychologické minimum
 • První česká soukromá škola – Vnitřní obchod

Další odborné vzdělání

 • Certifikovaný výcvik v Somatickém koučování (A. Barešová)
 • Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Life (Oxford Mindfulness Centre)
 • Výcvik v krizové intervenci (Déčko)
 • Transakční analýza (ČATA)
 • Certifikovaný výcvik v koučování (R. Bahbouh)

Jitka Dobešová

Jitka Dobešová
Senior konzultant
Jitka Dobešová

Jitka Dobešová

Senior konzultant

Konzultantka, lektorka, koučka

Jitka v QEDu vede školení a workshopy se zaměřením na prezentační, lektorské a facilitační dovednosti. Pracuje nejen s týmy, ale i s jednotlivci formou koučování nebo psychologických konzultací.

Portfolio

 • Školení a workshopy v oblasti prezentačních, lektorských a facilitačních dovedností.
 • Facilitované skupiny a focus groups.
 • Programy Train the Trainers v oblasti prezentačních a lektorských dovedností.
 • Práce s jednotlivci (osobní rozvoj pomocí koučování, mentoringu, rozvojových rozhovorů, psychologických konzultací).
 • Assessment a Development centra (koncepce i realizace).
 • Práce s psychologickou diagnostikou (certifikační školení k metodám 4Elements, LJI, WAVE, SWIFT, 360ZV, individuální zpětné vazby k výsledkům).

Vzdělání

 • FF UK, Praha – Pedagogika, řízení lidských zdrojů, angličtina (Mgr.)
 • University of Amsterdam, The Netherlands – TEMPUS PROGRAM

Další odborné vzdělání

 • Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Life (Oxford Mindfulness Centre)
 • Design Thinking Fundamental Training (Design Thinking Academy, Amsterdam)
 • Psychoterapeutický výcvik PBSP
 • Systemické myšlení pro manažery (Systemický institut, Praha)
 • Mozek při práci, Neuroleadership Group (V. Tuka)
 • Intenzivní trénink koučů, certifikace Results Coaching Systems (Neuroleadership Group, Praha)
 • Sebezkušenostní psychoterapeutická skupina PBSP (Y. Lucká, L. Kobrle)
 • IVGT, 1–letý psychoterapeutický výcvik Gestalt terapie (Institut pro výcvik v Gestalt terapii, Praha)

Renata Fuksová

Renata Fuksová
Senior konzultant
Renata Fuksová

Renata Fuksová

Senior konzultant

Renata velkou část své profesní kariéry strávila v HR oddělení mezinárodní korporace, kde se věnovala designu assessment center, přednáškám, workshopům a konzultacím týkajících se profesního rozvoje. Od roku 2018 se podílí na tvorbě talentových a rozvojových programů jak na individuální, tak týmové úrovni.

Portfolio

 • Inspirativní přednášky, školení a workshopy
 • Práce s jednotlivci (osobní rozvoj pomocí koučování, konzultací)
 • Práce s týmy (sociomapování, týmové koučování, facilitace týmové spolupráce)
 • Assessment a Development centra (design i realizace)
 • Práce s psychologickou diagnostikou (4Elements, LJI, individuální zpětné vazby k výsledkům)

Vzdělání

 • VŠE Praha
 • Institut Biosyntézy - Psychoterapeutické minimum
 • Výcvik ve Strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii - frekventant ve výcviku
 • Filozofická fakulta Karlovy univerzity, Praha - Psychologie pro všední den

Další odborné vzdělání

 • Certifikovaný výcvik v koučování (R. Bahbouh)
 • Certifikovaný výcvik v týmovém koučování a facilitace
 • The Hero´s Journey výcvikový kurz
 • Krizová intervence v praxi
 • Kariérové poradenství

Filip Hendrych

Filip Hendrych
Senior konzultant
Filip Hendrych

Filip Hendrych

Senior konzultant

Psycholog, kouč, lektor, konzultant

Filip se v QEDu věnuje převážně klientům na individuálním i týmovém koučování a workshopech. Připravuje dlouhodobé rozvojové programy pro manažery, talenty a specialisty, stejně jako programy pro budování týmů a týmového ducha. Při příznivém počasí ho najdete u ohně, kde převádí své klienty po žhavém uhlí.

Portfolio

 • Rozvojové programy, workshopy a školení.
 • Firewalking a empowerment workshopy.
 • Vedení Mindfulness kurzů (MBCT-L).
 • Mapování firemní kultury.
 • Práce s jednotlivci (osobní rozvoj pomocí koučování, psychologických konzultací a krizových intervencí).
 • Práce s týmy (sociomapování, týmové koučování, budování týmů a týmového ducha).
 • Assessment a Development centra (koncepce i realizace).
 • Práce s psychologickou diagnostikou (4Elements, LJI, WAVE, SWIFT, MfCH, 360ZV, individuální zpětné vazby k výsledkům).

Vzdělání

 • Loughborough University, UK – Work Psychology (MSc.)
 • Loughborough University, UK – Social Psychology (BSc.)

Další odborné vzdělání

 • Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Life (Oxford Mindfulness Centre)
 • Výcvik posuzování důvěryhodnosti a odhalování lži – ETaC (Paul Ekman International)
 • Výcvik emočních dovedností – EsaC (Paul Ekman International)
 • Certifikovaný výcvik v koučování (R. Bahbouh)
 • Výcvik v týmovém koučování (R. Bahbouh)
 • Základy krizové intervence (B. Ernest)

Pavlína Honsová

Pavlína Honsová
Senior konzultant
Pavlína Honsová

Pavlína Honsová

Senior konzultant

Psycholožka, konzultantka, lektorka, koučka

Pavlína se podílí zejména na projektech výběru nových pracovníků či mapování kvalit současných zaměstnanců, ale můžete ji potkat také na akademické půdě na katedře manažerské psychologie a sociologie na VŠE, kde vyučuje. Mimo to se věnuje vědě, psychologickému poradenství a psychoterapii.

Portfolio

 • Přednášky, školení a workshopy.
 • Práce s jednotlivci (osobní rozvoj prostřednictvím koučování, mentoringu, rozvojových rozhovorů, kariérního poradenství).
 • Assessment a Development centra (koncepce i realizace).
 • Práce s psychologickou diagnostikou (4Elements, LJI, WAVE, SWIFT, MfCH, 360ZV, individuální zpětné vazby k výsledkům).

Vzdělání

 • VŠE, Praha – Manažerská psychologie (Ph.D.)
 • PedF UK, Praha – Management vzdělávání (PhDr.)
 • FF UK, Praha – Psychologie (Mgr.)
 • FSV UK, Praha – Mediální studia (Bc.)
 • Simon Fraser University, Vancouver – Career Coaching Skills

Další odborné vzdělání

 • Psychoterapeutický výcvik – na řešení orientovaný a systemický přístup (GI Institut)
 • Certifikovaný výcvik v koučování (R. Bahbouh)
 • Kurz Systemická psychoterapie a systemické koučování (ISS)
 • Kurz pedagogických a sociálně psychologických dovedností (VŠE)
 • Evropský kariérní institut – certifikace "Personalista"

Eva Jarošová

Eva Jarošová
Senior konzultant
Eva Jarošová

Eva Jarošová

Senior konzultant

Psycholožka, lektorka, koučka

Eva se v QEDu věnuje primárně práci s jednotlivci prostřednictvím koučování, mentoringu a dlouhodobé podpory manažerů ve zkvalitňování jejich leadership kompetencí. Zároveň se podílí na realizaci manažerských programů, v rámci kterých pracuje zejména s leadery a senior manažery.

Portfolio

 • Školení, workshopy a přednášky.
 • Práce s jednotlivci (osobní rozvoj pomocí koučování, mentoringu, rozvojových rozhovorů, psychologických konzultací a kariérního poradenství).
 • Práce s psychologickou diagnostikou (certifikační školení k metodám 4Elements, LJI, WAVE, SWIFT, 360ZV, individuální zpětné vazby k výsledkům).

Vzdělání

 • VŠE, Praha (doc.)
 • FF UK, Praha – Psychologie (Ph.D.)
 • FF UK, Praha – Psychologie (PhDr.)
 • Fakulta obchodní VŠE, Praha – Ekonomika cestovního ruchu a služeb (Ing.)

Další odborné vzdělání

 • Komplexní vzdělávací program v PCA přístupu (v poradenství a psychoterapii)
 • Certifikovaný výcvik v koučování (R. Bahbouh)
 • Career Coaching (Velká Británie)
 • Certificate in Training Practice (Evropský certifikát pro tréninkovou praxi – CIPD, London a MÚVS, Praha,)

Lukáš Koucký

Lukáš Koucký
Senior konzultant
Lukáš Koucký

Lukáš Koucký

Senior konzultant

Konzultant, kouč, lektor

Lukáš se od roku 2012 věnuje především koučování, lektorské činnosti, přednáškám a konzultacím. Má za sebou více než 1000 hodin koučování a každý rok odvede desítky workshopů a přednášek. Jeho oblíbeným tématem je Mindfulness, skrze které pomáhá hledat štěstí a spokojenost klientů. Mimo to se stará se o vývoj a rozvoj nových produktů a služeb.

Portfolio

 • Přednášky, školení a workshopy.
 • Vedení Mindfulness kurzů (MBCT-L).
 • Práce s jednotlivci (osobní rozvoj pomocí koučování, psychologických konzultací a krizových intervencí).
 • Práce s týmy (sociomapování, mediace konfliktů, týmové koučování, facilitace týmové spolupráce).
 • Assessment a Development centra (design i realizace).
 • Práce s psychologickou diagnostikou (4Elements, LJI, WAVE, SWIFT, Hogan Assessment, 360ZV, individuální zpětné vazby k výsledkům).

Vzdělání

 • FTVS UK, Praha – Učitelství pro SŠ v oboru Psychologie a tělesná výchova (Mgr.)

Další odborné vzdělání

 • Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Life (Oxford Mindfulness Centre)
 • Certifikovaný výcvik v koučování (R. Bahbouh)
 • Výcvik posuzování důvěryhodnosti a odhalování lži – ETaC (Paul Ekman International)
 • Výcvik emočních dovedností – EsaC (Paul Ekman International)
 • LEAN Six Sigma – Green Belt (ICG-Capability, s.r.o.)
 • Kurz pro práci s testem Leadership Judgement Indicator (Hogrefe Testcentrum)
 • Kurz krizové intervence (Remedium Praha o.p.s.)
 • Certifikační školení v diagnostice Hogan Assessment (Assessment Systems, s.r.o.)
naše hodnoty

Proč si nás vybrat

Zakládáme si na tom, aby všechny naše služby měly pro klienty prokazatelný přínos. Proto jsou pro nás důležité tyto hodnoty.

Frame 142.svg

Odbornost

Naše praxe je "evidence based", takže je důsledně založena na vědecky prokázaných poznatcích psychologie a příbuzných oborů. Máme vlastní oddělení výzkumu a vývoje (research a development).

Frame 142-1.svg

Nadšení

Máme mimořádné množství energie a rádi k mimořádnosti podněcujeme ostatní. Pomáháme vytvářet dlouhodobé i krátkodobé vize a nacházet síly k jejich realizaci. Myslíme si, že každého může a má bavit to, co dělá.

Frame 142-2.svg

Inspirace

Stále hledáme nové cesty a stále něco objevujeme. Včetně toho, co jsme původně nehledali. Rádi na nových cestách provázíme druhé. Věříme, že neustálý rozvoj je ještě důležitější než rozvojové cíle.

Frame 142-3.svg

Všímavost

Věříme i víme, že lze rozvojem všímavosti dosahovat vyšší výkonnosti i vyšší spokojenosti. Naše programy zvyšují všímavost vůči druhým i vůči sobě samotným. Zabýváme se tím, jak je možné lépe vidět, lépe naslouchat a lépe (se) cítit.

Frame 142-4.svg

Týmovost

Práce i život jsou pro nás týmové sporty. Týmový potenciál dokážeme mapovat i realizovat. Zajímáme se o to, jak spolu lidé komunikují a jak by spolu komunikovat měli. Jsme mimořádný tým a budeme rádi, když se stanete jeho součástí.

naše úspěchy

Ocenění

Získáváme ocenění a spolupracujeme na špičkových evropských a světových projektech, ze kterých přinášíme know-how firmám v ČR.

award.svg

Vyznamenání armády ČR

V roce 2019 jsme z rukou náčelníka Generálního štábu Armády ČR převzali Vyznamenání za zásluhy za vojenský a sociální výzkum.

colab.svg

Spolupráce s prestižními institucemi

podílíme se na evropském výzkumném projektu H-Work, na projektech s NASA i ESA(např. Sirius), s Oxford University spolupracujeme na programu Mindfulness a MBCT.

100.svg

TOP100 Firma

Jako inovativní firma v oblasti komunikace a informačních technologií jsme se v roce 2019 zařadili mezi CZECH TOP 100.

Jsme ohleduplní a podporujeme ty, kteří to potřebují

Charitativní projekty a dobrovolnictví

Dlouhodobě podporujeme neziskové organizace prostřednictvím služeb v oblasti koučování, vzdělávání a strategického rozhodování, ale i formou firemního dárcovství. Podpořili jsme například Člověka v tísni, Linku bezpečí, Centrum paliativní péče nebo Učitele naživo. Aktuálně nás těší podpora nadačního fondu Dobrý Anděl , do něhož je zapojena celá firma.

CSR

Pečujeme o celkový komfort našich lidí, ale snažíme se, aby se u nás měl dobře kdokoliv, kdo k nám zavítá. Do konceptu naší společenské odpovědnosti patří i ochrana životního prostředí. Třídíme odpad, používáme ekologické prostředky, s rozvahou přistupujeme ke spotřebě elektřiny i papíru a upřednostňujeme výrobky od lokálních výrobců.

Význam zkratky QED

Slovo QED je zkratkou latinského spojení Quod Erat Demonstrandum („což mělo být dokázáno“), které se již od Euklidových časů psávalo na konec matematických důkazů. Touto zkratkou byl čtenář důkazu upozorněn, že dosáhl toho, oč usiloval – o úspěšné uzavření nedokončeného tvaru. Z psychologického hlediska označuje zkratka QED okamžik konfirmace, tedy potvrzení, že jsme dosáhli cíle. Právě díky této konfirmaci se nám může vrátit a zúročit námaha předchozích kroků. Tento původně matematický význam je zároveň i filozofií společnosti QED GROUP.