Krizová intervence pro firmy

Pracovní krizová intervence je služba, která přináší rychlou pomoc při zvládání problémů a nelehkých situací v osobním i pracovním životě, jenž mohou mít vliv na pracovní výsledky či duševní zdraví zaměstnanců. Smyslem služby není nahradit klasické instituce, jako je například Linka důvěry, ale poskytnout klientům odbornou pomoc, pečovat o jejich well-being, předcházet duševním onemocněním a společně naplánovat další postup, jak situace řešit. Může se jednat o pomoc s manažerským rozhodnutím, zvládáním stresu, obav nebo dalších nepříjemných emocí a pocitů. Ačkoli je intervence primárně zaměřena na pomoc v nejtěžších situacích, v případě potřeby jsme schopni intervence zopakovat nebo službu doplnit o další formu spolupráce (např. koučování).