Rozvoj jednotlivců

mentoring.svg

Mentoring

Řešíte situace z oblasti HR, psychologie, osobního či profesního rozvoje a ocenili byste pohled zvenku? Využijte služeb našich interních mentorů. Naši lidé disponují jak zkušenostmi z oboru, tak dovednostmi, které jsou pro dobře vedený mentoring nezbytné. Stavíme na důvěře, podpoře druhých v realizaci jejich cílů a také spokojenosti účastníků.

manager_acad.svg

Manažerská akademie

Pro ty z vás, kteří hledáte podporu ve vedení svých lidí, realizujeme rozvojové programy, ve kterých vás budeme doprovázet k větší sebejistotě v manažerských a leadership dovednostech.

work_relax.svg

Pracovní a osobní pohoda

Ocitli jste se v situaci, která pro vás představuje zátěž, a rádi byste ji řešili jinak než psychoterapií? Krom intervenčních metod nabízíme také programy, díky nimž si osvojíte techniky, které vám pomohou lépe zvládat stres a dosahovat větší osobní pohody. Jedna z prokazatelně nejlépe fungujících metod je mindfulness based cognitive therapy. S každým klientem ale pracujeme individuálně, podle jeho přání a potřeb.

Mindfulness.svg

Mindfulness

Podpořte zdraví a duševní pohodu svých zaměstnanců. Mindfulness programy prokazatelně podporují a zlepšují mentální zdraví. Napomáhají rozvíjet všímavost, nabízí účastníkům nový způsob zacházení s náročnými situacemi. Učí je jinému způsobu vztahování se k sobě a k druhým lidem. Přináší více uvědomění, péče a efektivního zacházení se stresem.

couching.svg

Koučování

Koučování představuje účinnou metodu osobního a pracovního rozvoje, jejímž cílem je umožnit naplnění klientova potenciálu, zvýšit osobní spokojenost a osvojit si dovednosti pro zvýšení výkonnosti. Kouč v tomto procesu hraje úlohu zprostředkovatele a pomocníka v uvědomění si tohoto potenciálu a při jeho aktivaci. Konkrétní zaměření koučování se přizpůsobuje potřebám a cílům klienta. Vztah kouče a koučovaného je založený na partnerství a společném úsilí o dosažení vytyčených cílů. Koučování tedy předpokládá, že klient je při naplňování svých cílů ochoten převzít odpovědnost.

Všichni naši koučové mají dostatečné vzdělání a účastní se pravidelné supervize a dalšího rozvoje. Vy máte příležitost si na základě medailonku vybrat kouče, se kterým absolvujete nulté setkání v rozsahu cca 30 minut zdarma a až poté se rozhodnete, zda budete v koučování pokračovat.