Rozvoj jednotlivců

mentoring.svg

Mentoring

V oblastech blízkých psychologii a soft skills dokážeme nabídnout doporučená řešení určitých situací. To zahrnuje i konzultování některých HR otázek a manažerských rozhodnutí. Náš mentoring spočívá v podpoře druhých při zvyšování jejich znalostí, pracovní efektivity, ale i spokojenosti a klademe důraz na vzájemnou důvěru.

manager_acad.svg

Manažerská akademie

Pro ty z vás, kteří hledáte podporu ve vedení svých lidí, realizujeme rozvojové programy, ve kterých vás budeme doprovázet k větší sebejistotě v manažerských a leadership dovednostech.

work_relax.svg

Pracovní a osobní pohoda

Vedle krajních případů krizové intervence či psychoterapie poskytujeme podporu pro snižování stresu a dosahování větší pohody. Zlatým standardem je mindfulness based cognitive therapy. Jednotlivé postupy ovšem individualizujeme.

Mindfulness.svg

Mindfulness

Podpořte zdraví a duševní pohodu svých zaměstnanců. Mindfulness programy prokazatelně podporují a zlepšují mentální zdraví. Napomáhají rozvíjet všímavost, nabízí účastníkům nový způsob zacházení s náročnými situacemi. Učí je jinému způsobu vztahování se k sobě a k druhým lidem. Přináší více uvědomění, péče a efektivního zacházení se stresem.

couching.svg

Koučování

Koučování představuje účinnou metodu osobního a pracovního rozvoje, jejímž cílem je umožnit naplnění klientova potenciálu, zvýšit osobní spokojenost a osvojit si dovednosti pro zvýšení výkonnosti. Kouč v tomto procesu hraje úlohu zprostředkovatele a pomocníka v uvědomění si tohoto potenciálu a při jeho aktivaci. Konkrétní zaměření koučování se přizpůsobuje potřebám a cílům klienta. Vztah kouče a koučovaného je založený na partnerství a společném úsilí o dosažení vytyčených cílů. Koučování tedy předpokládá, že klient je při naplňování svých cílů ochoten převzít odpovědnost.

Všichni naši koučové mají dostatečné vzdělání a účastní se pravidelné supervize a dalšího rozvoje. Vy máte příležitost si na základě medailonku vybrat kouče, se kterým absolvujete nulté setkání v rozsahu cca 30 minut zdarma a až poté se rozhodnete, zda budete v koučování pokračovat.