Psychodiagnostické nástroje

Psychodiagnostika představuje instantní cestu, jak zjistit klíčové informace o vás samotných či o vašich lidech. Nabízíme vám komplexní řešení v oblasti diagnostiky při výběru vhodného kandidáta do vaší společnosti, při rozpoznávání talentů mezi vašimi kolegy nebo při hledání oblastí rozvoje pro vaše manažery i specialisty (v rovině pracovní i osobní), a to dle vašich individuálních požadavků přímo na míru.

V rámci konzultace pro vás dokážeme sestavit baterii standardizovaných testů nebo vytvořit vlastní nástroj. Významná je pro nás kvalita psychodiagnostických nástrojů z hlediska psychometrických údajů. Psychometrická data poskytují informace o kvalitě testu – jak moc jsou výsledky spolehlivé, jak dobře odráží realitu, na jaké populaci se prováděly a ke které je možné výsledky vztáhnout. Za kvality naší psychodiagnostiky ručíme. V případě zájmu vám ukazatele kvality jednotlivých nástrojů rádi poskytneme.

Mezi nejpoužívanější psychodiagnostické nástroje patří osobnostní test 4Elements, který jednotlivci zprostředkuje kvalitní náhled na jeho dominantní osobnostní rysy a také tipy, kterým směrem vykročit v oblasti osobního růstu. Často používaným je také test situačního leadershipu Leadership Judgement Indicator, který umožňuje hodnotit styl vedení a schopnost jej vhodně používat v různých manažerských situacích. A také dotazník WAVE® Professional Styles, který poskytuje vysoce validní prognózu motivace, talentu a kompletního potenciálu jednotlivce i jeho preferovanou firemní kulturu. K dispozici ale máme desítky dalších nástrojů a testů, které vybíráme dle potřeb na míru.