Výcviky a kurzy

Výcvik v individuálním koučování

Víte, že nastavení konkrétního cíle zvyšuje naši motivaci k výkonu a vede k výrazně lepším výsledkům, než když tak neučiníme? Že pravidelné využívání metody debriefingu významně zvyšuje výkonnost týmů? Že prožívání pozitivních emocí zvyšuje naši psychickou odolnost, spokojenost a prožívanou kvalitu života?

Hlavním cílem výcviku je rozvíjet účastníky v dovednosti koučování. V průběhu výcviku poskytujeme účastníkům takové množství teoretických znalostí a praktických dovedností, aby mohli začít koučování co nejdříve profesionálně využívat. Dbáme na dodržování etických zásad a na vytváření prostředí důvěry a bezpečí. Výcvik je zaměřený na celou řadu klíčových kompetencí, které je možné uplatnit i mimo rámec samotného koučování, jako je například aktivní naslouchání, dotazování, sebepoznání, poskytování zpětné vazby a psychologické uvažování obecně.

Výcvik v koučování je certifikovaný u EMCC a MŠMT. Sestává z 88hodinové prezenční výuky, kombinuje teoretické části, praktická cvičení, skupinové supervize formou bálintovských skupin a peer-coaching. Výcvik vám poskytne přípravu požadovanou pro úspěšné absolvování 1. stupně akreditace koučů.

Garant výcviku, Radvan Bahbouh, se koučování věnuje aktivně 25 let, má odkoučováno více než 10 000 hodin a ve svém oboru představuje směr psychologického koučování. V České asociaci koučů je akreditován jako kouč 3. stupně - supervizor.

FAQ

Jaké jsou momentální kapacity výcviku s Radvanem Bahbouhem?

Kapacity na jarní běhy 2025 jsou stále volné

Jak jsou naplánována jednotlivá setkání s rámci jarního výcviku s Radvanem Bahbouhem?

nulté setkání - 10.2.2025 od 17:30 do 19:30

první setkání - 20. - 21.3. od 9:00 do 17:00

druhé setkání - 24. - 25.4. od 9:00 do 17:00

třetí setkání - 22. - 23.5. od 9:00 do 17:00

čtvrté setkání - 20.6. od 9:00 do 17:00

páté setkání - 18. - 19.9. od 9:00 do 17:00

Jak jsou naplánována jednotlivá setkání v rámci výcviku s více lektory?

Druhý výcvik je lektorovaný Radvanem Bahbouhem a dalšími lektory, a to Helenou Kubovskou, Ivanou Šípovou a Filipem Hendrychem.

nulté setkání - 4.3. od 17:30 do 19:30 Radvan Bahbouh

první setkání - 3.4. od 9:00 do 17:00 Radvan Bahbouh, 4.4. od 9:00 do 17:00 Helena Kubovská

druhé setkání - 15. - 16. 5. od 9:00 do 17:00 Ivana Šípová

třetí setkání - 12. - 13.6. od 9:00 do 17:00 Helena Kubovská

čtvrté setkání - 12.9. od 9:00 do 17:00 Filip Hendrych

páté setkání - 9.10. od 9:00 do 17:00 Filip Hendrych, 10.10. od 9:00 do 17:00 Radvan Bahbouh

V případě, že máte zájem se do výcviku přihlásit, nebo máte jakékoliv otázky, prosím neváhejte kontaktovat Miroslavu Sazečkovou na emailu: miroslava.sazeckova@qedgroup.cz

V čem je náš výcvik v psychologickém koučování unikátní? Absolvování výcviku v koučování vám poskytne nejen mnoho evidence-based informací, které můžete využívat v osobním i pracovním životě, ale hlavně vás bude rozvíjet v dovednosti koučování. Výcvik se zaměřuje především na oblast psychologického koučování, kde jsou důležitými tématy motivace a práce s hodnotami a také s emocemi, jejich rozpoznávání a práce s emoční inteligencí.

Je výcvik certifikovaný? Výcvik v koučování je certifikovaný u EMCC a MŠMT.

Jaký lektor mě výcvikem provede? Můžete si vybrat výcvik, kterým vás bude provázet Radvan Bahbouh nebo výcvik, kterým provází vícero lektorů, a to Filip Hendrych, Helena Kubovská, Ivana Šípová a Radvan Bahbouh.

Jaké jsou požadavky na ukončení výcviku? Účast na minimálně 7 výukových dnech z 9, účast na 5 bálintovských skupinách, 15 hodin peer coachingu, 10 koučovacích hodin s klienty, závěrečná kazuistika a ukázka nahraného koučování s klientem.

Jaká je časová investice? Výcvik se skládá z 88 výukových prezenčních hodin, 15 hodin práce v peer coaching skupinách, 10 hodin v supervizních bálintovských hodinách a 10 hodin koučování s vašimi klienty.

Kde se budeme potkávat? U nás v QED GROUP ve Štěpánské 1677/20, Praha 1.

Jak se k nám dostanete? Nejlépe ze zastávky metra Muzeum nebo Můstek či z tramvajové zastávky Vodičkova nebo Štěpánská. Parkování je možné nejblíže v Parkovacím domě u Národního Muzea.

Kdy se budeme potkávat? Jednotlivá setkání probíhají vždy ve čtvrtek a pátek od 9:00 do 17:00. Supervizní bálintovské skupiny probíhají buď v ranních nebo večerních hodinách. Peer coachingové skupiny a koučování s klienty mohou již probíhat mimo QED GROUP.

Kdy a jak je potřeba výcvik uhradit? Výcvik je možné uhradit najednou vcelku anebo rozdělit do 2-3 splátek. Před začátkem výcviku vás požádáme o zálohu a další platba proběhne po prvním setkání.

Do kdy se musím závazně rozhodnout, že nastoupím do výcviku? Do týdne po tzv. nultém setkání účastníků, které probíhá měsíc před reálným začátkem výcviku. Po vašem závazném rozhodnutí již není možné požadovat zpět zaplacenou zálohu v případě, že byste se výcviku nezúčastnili.

Budu po ukončení výcviku připraven koučovat? Ano. Výcvik vás připraví na to, abyste po jeho ukončení mohli ihned začít profesionálně koučovat.

Bude ze mne po absolvování výcviku certifikovaný kouč? Výcvik je certifikovaný a jeho absolvování je prvním krokem k certifikaci vás jako kouče. Poté, co výcvik absolvujete, nastává proces plnění všech dalších náležitostí pro získání certifikace dle toho, kde si budete přát certifikaci absolvovat (u EMCC – Evropská rada pro mentoring a koučování). Po ukončení výcviku tedy nebudete certifikovaný kouč, ale jedná se o podstatný krok na vaší cestě za certifikací. V případě, že byste měli k výcviku v koučování jakékoli další otázky, napište prosím kolegyni Miroslavě Sazečkové, která vám ráda vše zodpoví, na e-mail: miroslava.sazeckova@qedgroup.cz.

Naše produkty_výcvik v týmovém koučování a facilitaci 1.png

Výcvik v týmovém koučování a facilitaci

Víte, že týmové koučování má pozitivní vliv na využití dovedností a znalostí jednotlivých členů týmu? Debriefing prováděný v týmu zvyšuje efektivitu jednotlivců o 16 % a efektivitu celého týmu pak o 38 %. Využívání metody debriefingu v týmu je navíc jednou z klíčových kompetencí týmového kouče.

Hlavním cílem výcviku je rozvíjet účastníky v dovednosti týmového koučování. Výcvik je určený absolventům výcviku v individuálním koučování i těm, kteří pracují s týmy a chtějí prohloubit své dovednosti. Výzkumy naše i ze zahraničí ukazují, že týmy, které na sobě pracují formou týmového koučování, jsou výkonnější, více sladěné a tím pádem efektivnější v rozhodování či adaptaci na změny. A také jsou v nich lidé spokojenější. Proto je náš výcvik zaměřený na celou řadu teoretických znalostí a praktických dovedností, aby účastníci mohli využívat koučovací principy ve vedení týmů, uměli efektivně řešit týmové problémy a zvyšovali výkonnost, efektivitu a spokojenost týmu.

Výcvik v týmovém koučování sestává z 80hodinové prezenční výuky, kombinuje teoretické části, praktická cvičení, skupinové supervize formou bálintovských skupin a týmového koučování ve skupinách. 

Garantem výcviku je Radvan Bahbouh, který se koučování věnuje aktivně již 25 let, odkoučoval více než 10 000 hodin a ve svém oboru představuje směr psychologického koučování. V České asociaci koučů je akreditovaný jako kouč 3. stupně – supervizor.

Termíny: 11.-12.1. 2024 8.2. 2024 21.-22.3. 2024 25.-26.4. 2024 7.6. 2024

Naše produkty_Výcviky a kurzy_Mindfulness 1.png

Mindfulness kurz

Trénink Mindfulness s QED GROUP můžete zažít v podobě 8 týdenního kurzu MBCT-L (Mindfulness Based Cognitive Therapy for Life) , který jsme schopní realizovat prezenčně i online pro skupiny do 12 účastníků. Setkání jsou vždy jednou týdně na 2 hodiny. Předpokladem pro účast v kurzu je i trénink všímavosti doma, dle návodů a doporučení.

Pracujeme s metodikou z Oxford Mindfulness Centre (výzkumné i na praxi orientované pracoviště při Oxford University) a všichni naši lektoři Mindfulness absolvovali 2 letý výcvik v Mindfulness Based Cognitive Therapy od OMC pod vedením Ruth Baer.

Program je koncipován převážně zážitkově a je založen na osvojení formální praxe, každodenních postojů a praktik, které se stanou součástí běžných aktivit v průběhu dne. Na závěr kurzu účastníkům, kteří absolvují alespoň 80 % kurzu, posíláme certifikát.

Kurz je možný objednat uzavřený (pouze pro jeden tým nebo jen zaměstnance jedné firmy) nebo se můžete přihlásit do kurzu veřejného, který jednou až dvakrát ročně otevíráme. Dokážeme pro vás také zrealizovat Mindfulness zážitkový teambuilding nebo workshop.

Pro koho je kurz vhodný? Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí významně podpořit své psychické i fyzické zdraví, duševní pohodu, prožívání života a zvládání obtížných životních situací, kvalitu prožívaných aktivit stejně jako pracovní výkonnost a také svůj vliv na bezprostřední osobní i pracovní prostředí.

Jednotlivcům kurz může přinést vědomé odpovídání na podněty namísto emotivní reaktivity, prohloubení „engagementu“ - osobního zapojení ve svém životě, snížení prožívání strachu a s ním souvisejícího stresu.

Týmy, které program absolvují, mohou zkvalitnit týmový výkon v jednotlivých úkolech či oblastech, nekonfliktně komunikovat a zároveň empaticky a konstruktivně konflikty řešit. Přínos tréninku mindfulness spočívá v kultivaci pracovních vztahů a s nimi se pojících emocí, které týmovou spolupráci mnohdy významně ovlivňují.

Společnosti a firmy poskytnutím tréninku mindfulness svým zaměstnancům vytváří zdravé prostředí a firemní kulturu, kde péče o své psychické a fyzické zdraví má svou důležitost. Lidé se svou energií dokážou pracovat udržitelně a vytváří radostnější a přátelštější atmosféru, kvalitní a profesionální mezilidské vztahy. Celkově jsou angažovanější a spokojenější.