Výcvik v individuálním koučování

Hlavním cílem výcviku je rozvíjet účastníky v dovednosti koučování. V průběhu výcviku poskytujeme účastníkům takové množství teoretických znalostí a praktických dovedností, aby mohli začít koučování co nejdříve profesionálně využívat.

Dbáme na dodržování etických zásad a na vytváření prostředí důvěry a bezpečí. Výcvik je zaměřený na celou řadu klíčových kompetencí, které je možné uplatnit i mimo rámec samotného koučování, jako je například aktivní naslouchání, dotazování, sebepoznání, poskytování zpětné vazby a psychologické uvažování obecně.

Výcvik v koučování je certifikovaný u EMCC, ICF a MŠMT. Sestává se z 88hodinové prezenční výuky, kombinuje teoretické části, praktická cvičení, skupinové supervize formou bálintovských skupin a peer-coaching. Výcvik vám poskytne přípravu požadovanou pro úspěšné absolvování 1. stupně akreditace koučů.

Garant výcviku, Radvan Bahbouh, se koučování věnuje aktivně 25 let, má odkoučováno více než 10 000 hodin a ve svém oboru představuje směr psychologického koučování. V České asociaci koučů je akreditován jako kouč 3. stupně - supervizor.


Termíny jarního výcviku s Radvanem Bahbouhem (Kapacita naplněna, výcvik probíhá):

První setkání - 7. 3. - 8. 3. 2024 od 9:00 do 17:00 (Radvan Bahbouh)

Druhé setkání - 9. 4. - 5. 4. 2024 od 9:00 do 17:00 (Radvan Bahbouh)

Třetí setkání - 16. 5. - 17. 5. od 9:00 do 17:00 (Radvan Bahbouh)

Čtvrté setkání - 14. 6. 2024 od 9:00 do 17:00 (Radvan Bahbouh)

Páté setkání - 19. 9. - 20. 9. 2024 od 9:00 do 17:00 (Radvan Bahbouh)


Termíny podzimního výcviku s Radvanem Bahbouhem (Možnost přihlásit se jako náhradník):

Nulté setkání - 19. 9. 2024 18:00 - 20:00

První setkání - 10. 10. - 11. 10. 2024 od 9:00 do 17:00

Druhé setkání - 14. 11. - 15. 11. 2024 od 9:00 do 17:00

Třetí setkání - 9. 1. - 10. 1. 2025 od 9:00 do 17:00

Čtvrté setkání - 14.2. 2025 od 9:00 do 17:00

Páté setkání - 13. 3. - 14. 3. 2025 od 9:00 do 17:00


Jarní výcvik s Radvanem Bahbouhem 2025:

Začátek v březnu 2025, termíny budou upřesněny v průběhu podzimu.


Termíny jarního výcviku s vícero lektory (Kapacita naplněna, výcvik probíhá):

První setkání - 14. - 15. 3. 2024 od 9:00 do 17:00 (Radvan Bahbouh)

Druhé setkání - 25. - 26. 4. od 9:00 do 17:00 (Ivana Šípová)

Třetí setkání - 23. - 24. 5. od 9:00 do 17:00 (Helena Kubovská)

Čtvrté setkání - 21. 6. od 9:00 do 17:00 (Filip Hendrych)

Páté setkání - 12. - 13. 9. od 9:00 do 17:00 (Radvan Bahbouh)


Termíny podzimního výcviku s vícero lektory (Poslední volná místa):

Nulté setkání - 11. 09. 2024 18:00 - 20:00 (Radvan Bahbouh)

První setkání - 3. 10. - 4. 10. 2024 od 9:00 do 17:00 (Radvan Bahbouh, Helena Kubovská)

Druhé setkání - 7. 11. - 8. 11. 2024 od 9:00 do 17:00 (Ivana Šípová)

Třetí setkání - 16. 1. - 17. 1. 2025 od 9:00 do 17:00 (Helena Kubovská)

Čtvrté setkání - 21. 2. 2025 od 9:00 do 17:00 (Filip Hendrych)

Páté setkání - 27. 3. - 28. 3. 2025 od 9:00 do 17:00 (Radvan Bahbouh)