Výcvik v týmovém koučování

Víte, že týmové koučování má pozitivní vliv na využití dovedností a znalostí jednotlivých členů týmu? Debriefing prováděný v týmu zvyšuje efektivitu jednotlivců o 16 % a efektivitu celého týmu pak o 38 %. Využívání metody debriefingu v týmu je navíc jednou z klíčových kompetencí týmového kouče.

Hlavním cílem výcviku je rozvíjet účastníky v dovednosti týmového koučování. Výcvik je určený absolventům výcviku v individuálním koučování i těm, kteří pracují s týmy a chtějí prohloubit své dovednosti. Výzkumy naše i ze zahraničí ukazují, že týmy, které na sobě pracují formou týmového koučování, jsou výkonnější, více sladěné a tím pádem efektivnější v rozhodování či adaptaci na změny. A také jsou v nich lidé spokojenější. Proto je náš výcvik zaměřený na celou řadu teoretických znalostí a praktických dovedností, aby účastníci mohli využívat koučovací principy ve vedení týmů, uměli efektivně řešit týmové problémy a zvyšovali výkonnost, efektivitu a spokojenost týmu.

Výcvik v týmovém koučování sestává z 80hodinové prezenční výuky, kombinuje teoretické části, praktická cvičení, skupinové supervize formou bálintovských skupin a týmového koučování ve skupinách. 

Garantem výcviku je Radvan Bahbouh, který se koučování věnuje aktivně již 25 let, odkoučoval více než 10 000 hodin a ve svém oboru představuje směr psychologického koučování. V České asociaci koučů je akreditovaný jako kouč 3. stupně – supervizor.


Termíny podzimního výcviku (Volná místa k dispozici):

První setkání - 24.- 25. 10. 2024

Druhé setkání - 6. 12. 2024

Třetí setkání - 23. - 24. 1. 2025

Čtvrté setkání - 27. - 28. 2. 2025

Páté setkání - 11. 4. 2025