Výcvik v koučování

Hlavním cílem výcviku je rozvíjet účastníky v dovednosti koučování. V průběhu výcviku poskytujeme účastníkům takové množství teoretických znalostí a praktických dovedností, aby mohli začít koučování profesionálně využívat. Výcvik je zaměřen na celou řadu klíčových kompetencí, které je možné uplatnit i mimo rámec samotného koučování, jako je například aktivní naslouchání, dotazování, sebepoznání, poskytování zpětné vazby a psychologické uvažování obecně. Dále se zaměřujeme na dovednosti v oblasti psychologického koučování, které se zaměřuje na práci s motivací a hodnotami.

Výcvik vychází ze zkušenosti, že pro dovednost dobrého koučování je důležité, aby kouč uměl aplikovat koučování i sám na sebe. Práce na vlastním rozvoji je proto nutnou součástí celého výcviku. Sebezkušenost s rolí koučovaného zažívají účastníci v rámci praktických cvičení, které jsou součástí výukových dní a v průběhu tzv. peer coachingu.

Hlavní přínosy výcviku

Příprava na akreditaci kouče u ICF nebo ČAKO (dle výběru a rozhodnutí účastníka) Praktické tipy, jak začít pracovat jako kouč a jak rozběhnout vlastní koučovací praxi Intenzivní nácvik koučování a zpětná vazba k Vašemu stylu při práci s lidmi Seznámení a vyzkoušení si různých stylů a přístupů v koučování Rozvíjení dovednosti v oblasti psychologického koučování Osobnostní rozvoj a schopnost uplatnit koučování při svém seberozvoji

Volná místa

Jarní a podzimní běh v roce 2024, běhy v roce 2023 jsou již bohužel plně obsazeny. Pro podrobnější nabídku a zaslání více informací prosím kontaktujte naši konzultantku Miroslavu Sazečkovou (miroslava.sazeckova@qedgroup.cz).