ZPĚTZPĚT

Kontakt

QED Group a.s., Štěpánská 1677/20, 110 00 Praha 1 / mapa
tel: +420 233 342 741 e: Q24@qedgroup.cz

Garance odpovědiMáme rádi, když věci zbytečně nestojí

ČÍSLO ÚČTU: 115-1621600257/0100 u Komerční banky, a. s. (QED GROUP A.S. JE ZAPSANÁ V OR – MS PRAHA, ODD. B, VL. 16485)

IČ 247 35 884 DIČ CZ247 35 884

ZPĚT

CO DĚLÁME

Q Maps

Proč sociomapování?

Pro všechny informace o sociomapování navštivte náš web www.sociomapping.com!

Sociomapování je state-of-art technologie a klíčový nástroj podporující efektivní spolupráci a komunikaci uvnitř týmu i napříč celou organizací. Lepší komunikace a efektivní spolupráce prokazatelně vede ke zvyšování výkonnosti týmů, zlepšování klimatu a atmosféry v organizaci a v neposlední řadě podporuje vyšší angažovanost zaměstnanců.
Kvalitní komunikace v týmech a společnosti zvyšuje angažovanost zaměstnanců, jejich sdílení zkušeností, schopnost se společně e fektivně rozhodovat a finanční výsledky. (Johnson et al, 2007, Vora, 2012, Littlepage, 2008 ad.)

Co je sociomapování?

Celek je více než součet částí a stejně tak i výkon týmu je do velké míry daný kvalitou komunikace a spolupráce jednotlivých lidí, nikoli pouze jejich individuálními schopnostmi. Proč je tedy většina rozvojových programů cílena právě na jednotlivce, spíš než na tým jako celek? Analyzovat vztahy v týmu a hledat cesty, jak je zlepšit, je hodně složité. V desetičlenném týmu je mezi lidmi 90 vazeb. Proto situaci v týmu analyzujeme pomocí sociomapování, které vychází z našeho metaforického chápání mezilidské “blízkosti” a umisťuje lidi v týmu na mapu například podle toho, jak často spolu komunikují. A v mapě už se vyzná každý. Každý vidí svoje místo na mapě aktuální situace a při srovnání s mapou optimální situace se s pomocí našeho proškoleného facilitátora rychle ukáže, co je třeba změnit. Každá mapa vychází z vnímání jednotlivých členů a sdružuje tak všechny individuální perspektivy. Díky tomu se lidé s mapou snáze ztotožní a přijmou svůj díl odpovědnosti za situaci v celém týmu.

Jak sociomapování pomáhá? Aneb 3 kroky sociomapování

Hlavním principem sociomapovací analýzy a workshopu je “zaměření na výsledek”. Nástroj i samotný workshop jsou koncipovány tak, aby tým dosáhl prokazatelného zlepšení ve svém fungování i svých výsledcích. ​Samotná sociomapovací analýza je díky moderním technologiím velmi rychlá a většinu času tak tým může věnovat společnému řešení problémů, které sociomapy odkrývají. Vstupní data jsou sesbírána přímo na workshopu během několika minut, účastníci se navzájem hodnotí v různých oblastech spolupráce. Vypočítání sociomap probíhá ​okamžitě​ na zabezpečeném cloudovém serveru​. Tým tak ​ihned ​získává vhled do svého fungování i přehled o hlavních problémech, které je potřeba řešit. ​Během facilitovaného workshopu ​má pak tým ​za úkol otevřeně diskutovat a přijít s návrhy, jak řešit změny nutné pro efektivnější fungování. Výstupem workshopu je nejen akční plán pro tým i jeho jednotlivé členy, ale díky okamžitému zážitku lepšího fungování týmu a jasně vizualizované společné vizi přináší workshop také vyšší motivaci týmu na tématech pracovat.

OZVĚTE SE NÁM

Zaujala Vás naše nabídka? Chcete posunout vztahy na pracovišti na jinou úroveň? Dejte nám vědět a připravíme Vám nabídku služeb na míru.

OZVĚTE SE NÁM