Čermák a Hrachovec a.s.

Rozvojový program napříč společností
Intro background image

Téma

Sociomapování je state-of-art technologie a klíčový nástroj podporující efektivní spolupráci a komunikaci uvnitř týmu i napříč celou organizací. Sociomapování sleduje vztahy mezi členy týmu a vizualizuje tak týmové procesy. Využívání sociomapování v týmech zvyšuje jejich výkonnost a efektivitu.

Naše řešení

V prvním kroku jsme zmapovali rozvojové potřeby účastníků pomocí individuálního development centra. Na základě výsledků jsme navrhli rozvojový program. Ten byl postavený na dvou základních pilířích. Workshopech pro všechny a supervizích – bálintovských skupinách pro skupinu stavbyvedoucích. Workshopy pokrývaly témata motivace, předávání vize a strategie, 4Elements, komunikačních dovedností a situačního leadershipu. V rámci bálintovských skupin mezi sebou účastníci sdíleli zkušenosti a inspiraci k práci se svými podřízenými.   Začít individuálními DC je ideální postup, který umožní ušít projekt účastníkům na míru.

Výsledek

Manažeři, přípraváři a stavbyvedoucí, kteří se dříve potkávali pouze mezi dveřmi a neměli příliš prostoru pro neformální sdílení, získali možnost se propojit a sdílet své zkušenosti. Díky namixování skupiny ze všech úrovní hierarchie se posílil vzájemný respekt a porozumění pro situace, které lidé v různých rolích řeší.

quote

“Velmi dobře vedené semináře k jednotlivým tématům, která rozvíjela individuální, ale i skupinové dovednosti všech účastníků. Školení mně osobně pomohlo poznat své spolupracovníky a uvědomil jsem si potenciál svých kolegů. V této nelehké době je pro mě přínosem, že se mohu na své okolí spolehnout a společně dále rozvíjet naši společnost..”

Milan Pavlič
Generální ředitel