Česká spořitelna, a.s. - Program Skvělý šéf

Program Skvělý šéf - Výjimečné bankovnictví.
Intro background image

Téma

Již od roku 2012 pomáháme České spořitelně vytvářet v Česku lepší bankovní pobočky. Podpořili jsme osobní rozvoj stovek leaderů bankovních poboček a pomohli jim budovat stabilní týmy, zvýšit retenci jejich talentovaných bankéřů a zvýšit generované výnosy. 

Naše řešení

V roce 2018 jsme odstartovali výjimečný projekt - diagnostiku a rozvoj manažerské populace celé pobočkové sítě České spořitelny. Rozvojový program Skvělý šéf měl za cíl podpořit leadership manažerů poboček, jejich zástupců i oblastních manažerů. Hlavním tématem bylo zplnomocňování a také to, jak vměstnat do velmi nabitého manažerského programu prostor pro osobní rozvoj. Ze vstupních workshopů odcházeli manažeři nejen nabití novou energií a s chutí na sobě pracovat, ale také s detailním návodem, jak na to. 

Výsledek

Naším cílem bylo podpořit leadership v pobočkové síti a také za sebou zanechat pozitivní stopu, např. ve formě spokojených manažerů. Když jsme se ale podívali na data o výkonnosti poboček před programem a na jeho konci, byli jsme příjemně překvapeni. Nejen, že se podařilo zlepšit leadership dovednosti manažerů v klíčových oblastech, ale došlo také ke zlepšení generovaného obratu a snížení dobrovolné fluktuace na pobočkách. Při detailnější analýze dat jsme zjistili, že zhruba 30 % tohoto zlepšení lze vysvětlit právě skrze lepší leadership a efektivnější komunikaci manažerů se svými zaměstnanci.