ČEZ, a.s. - Mindfulness program

Mindfulness program - Nadstandardní péče o lidi s vysokými preventivními účinky v oblasti duševního zdraví.
Intro background image

Téma

Co zvolit, když chcete pro své lidi udělat něco navíc? ČEZ, a.s. zaujalo téma mindfulness. Koncept všímavosti zažívá v posledních letech boom a nutno říct, že právem. Výzkumy ukazují, že se jedná o nástroj, který má vysoké preventivní účinky v oblasti duševního zdraví. Může sloužit jako prevence syndromu vyhoření, podílet se na snížení fluktuace a celkově zvyšuje kvalitu fungování ve firmě. ČEZ, a.s. chtěl mindfulness v práci otestovat a zjistit, jestli to pro jejich lidi bude zajímavé a užitečné.

Naše řešení

Zrealizovali jsme osmitýdenní online kurz mindfulness vycházející z konceptu, který zajišťuje Oxford Mindfulness Centrum. Dvouhodinová setkání probíhala každý týden. Obsahem kurzu je řada praktických aktivit zaměřených především na práci s pozorností, jako jsou vedené meditace, relaxace a další aktivity. Projekt probíhal od dubna do prosince 2021 a kurzem prošlo celkem 36 lidí ve 3 oddělených skupinách.

Výsledek

Ohlasy od účastníků byly velmi pozitivní. Na základě zpětné vazby jsme zjistili, že jim program přinesl vícero věcí. O které se jednalo?

  • Vytvoření návyku, jak o sebe pečovat. Účastníci ví, jak si vytvořit prostor pro zastavení, zamyšlení, uklidnění a zanoření se do sebe sama.
  • Inspirace. Lidé zažijí víc než 20 různých druhů meditací, díky čemuž mají spoustu možností, ze kterých mohou vybírat. Každý si najde ten typ aktivity, který mu nejlépe vyhovuje.
  • Poznání kolegů. Kurzu se zúčastnili zaměstnanci z různých koutů republiky. Díky tomu, že část kurzu je i o sdílení zkušeností, měli lidé možnost se vzájemně lépe poznat.
  • Zvýšení efektivity. Účastníci měli díky kurzu více času na sebe, naučili se tento čas pro sebe v týdnu vytvořit pravidelně a v tomto čase pak trénovali svou pozornost. Trénink pozornosti a čas na uvědomění si důležitých souvislostí vedly k lepším strategickým rozhodnutím, kvalitněji prožitým okamžikům a událostem a také ke zvýšení efektivity v osobním i pracovním životě.