ČEZ, a.s. - Pracovní krizová intervence

Pracovní krizová intervence - Dostupná psychologická pomoc zaměstnancům v těžké situaci.
Intro background image

Téma

S příchodem pandemie jsme i my přemýšleli, jak být prospěšní tím, co umíme. A tak vznikla služba krizové intervence, která se ukázala jako užitečná nejen v dobách lockdownu. Již druhým rokem slouží jako podpora v nelehkých situacích, se kterými se lidé v pracovním prostředí setkávají. Výzkumy ukazují, že pouhá možnost využití psychologické podpory zvyšuje pocit jistoty a spokojenosti. ČEZ, a.s. se rozhodl svým lidem toto dopřát a dát jim najevo, že jsou jejich zdraví a pohoda důležité.

Naše řešení

Zřídili jsme speciální emailovou adresu, na kterou mohou zájemci o intervenci napsat krátkou zprávu a uvést své telefonní číslo. Tento email je pravidelně kontrolován a je zajištěno co nejrychlejší propojení s konzultantem. Pracovní konzultace a krizová intervence je poskytnuta v délce 15–90 minut, podle potřeby zájemce. V případě zájmu je na hovor v domluveném termínu navázáno. Primárně je ale služba zaměřena na pomoc v nejtěžší chvíli a další konzultace jsou pak již předmětem jiné formy spolupráce (například koučování).

Výsledek

Krizovou intervenci využily v roce 2021 desítky zaměstnanců. Největší přínos celého projektu byl ve zvýšení jistoty a zázemí zaměstnanců, kteří díky službě věděli, že kdyby měli potřebu, mají se na koho obrátit. Tato jistota působí dlouhodobě jako redukce stresu.
Zaměstnanci se na nás obraceli zejména s tématy jako je stres z dlouhodobé izolace, úzkostné stavy, syndrom vyhoření, návaly vzteku, zdravotní problémy, spánková deprivace, náročné vztahové situace, výchova dětí a online svět, řešení aktuální situace s podřízenými, ztráta blízké osoby a náročné rodinné situace. Díky pozitivním reakcím zaměstnanců a spokojenosti se službou se ČEZ, a.s. rozhodl spolupráci prodloužit a nabízí ji svým lidem i v roce 2022.

quote

Během pandemie jsme zavnímali potřebu zvýšené podpory pro naše zaměstnance. Psychologickou linkou nabízíme možnost konzultovat obtížné situace s odborníkem v prostředí důvěry a anonymity. Uvědomujeme si, že tato podpora zvyšuje spokojenost a osobní pohodu zaměstnanců a ve výsledku jejich vyšší motivovanost a výkonnost. Zároveň máme jistotu, že krizovou intervenci zprostředkovávají zkušení odborníci a naši kolegové jsou tedy v dobrých rukách. Spolupráce se nám osvědčila a chceme nadále pokračovat.

Jitka Hanáčková
HR