Raiffeisenbank a.s. a Equa bank, a.s. - Sladění kultur

Sladění kultur - Culture Eats Strategy for Breakfast. 
Intro background image

Téma

Při slučování firem nedochází ke střetu civilizací, ale střetu kultur. Firma může mít dobrou strategii po technické stránce, ale pokud není jasno v kultuře, lidé se budou ve stejných situacích chovat jinak a nebudou sladěni. To může mít za následek zvýšenou odchodovost a řadu dalších negativních dopadů. Raiffeisenbank a.s. si toto riziko uvědomovala a oslovila nás s diagnostickým projektem, který měl za cíl získat data pro následnou kulturní integraci.

Naše řešení

Projekt byl rozdělený do dvou částí – kvalitativní a kvantitativní.
Všichni zaměstnanci měli možnost vyplnit dotazník, kde jsme se ptali, jaká je jejich současná kultura a jakou kulturu by si přáli mít po integraci. Zjistilo se, že byť jsou kultury RB i EB odlišné, tak se jejich představy o tom, jak by měla výsledná kultura vypadat, shodují. V kvalitativní části projektu jsme metodou moderovaných skupinových diskusí (focus groups) zjišťovali, jak určité věci fungují a co jsou klíčové charakteristiky kultury EB a RB. Důležitým prvkem FG bylo zapojení lidí do procesu slučování. Díky tomu, že se lidé z obou skupin potkali a seznámili, jsme se vyhnuli in-group a out-group efektu a narativu, že změna je zlá.

Projekt trval od června do října 2021 a v průběhu se pravidelně komunikovaly dílčí výstupy do firmy.

Výsledek

V rámci projektu jsme zmapovali situaci a pomohli vytyčit klíčové oblasti, které je třeba adresovat. Na základě výstupů a diskusí boardu padlo rozhodnutí, jaká bude strategie pro nejbližší rok. Důležitým vedlejším efektem bylo i zapojení lidí do změny a jejich aktivní účast.