STRV, s.r.o. - Team Spirit

Team Spirit - Podpora týmového ducha pomocí firewalkingu. 
Intro background image

Téma

Vlivem pandemie se hodně práce přesunulo do onlinu. Hybridní fungování je nový normál. Přestože tato situace přináší do fungování firem mnoho dobrého, na negativním dopadu na týmovost a propojenost lidí se shodují všechny studie.  Jeden ze členů boardu STRV s.r.o. se rozhodl nedostatek vzájemného kontaktu ve svém týmu změnit. Chtěl podpořit týmového ducha po náročném období převážně remote fungování, společně se potkat a zažít něco nevšedního. A s tím nás oslovil. 

Naše řešení

Pro STRV s.r.o. jsme připravili celodenní program zacílený na podporu týmovosti. V první fázi proběhl workshop, v rámci kterého tým zhodnotil své fungování v posledním roce – co se dařilo a kde naopak vnímají potřebu změny. Z workshopu si každý odnášel závazky, které, když naplní, tak bude tým fungovat o něco lépe.  Následoval zážitkový program Empowerment Training. Účastníci trénovali svou všímavost chůzí po skleněných střepech, rozhodnost při přerážení dřevěných desek vlastníma rukama, překonání překážek u lámání šípů krkem a důvěru v druhé ohýbáním ocelové tyče krkem ve dvojici. Večer vyvrcholil firewalkingem, který je silnou metaforou náročných životních událostí a poskytuje tak cennou a mnohdy korektivní zkušenost toho, co všechno jedinec či tým dokáže, když se koncentruje, zůstává všímavý a dokáže se jasně rozhodnout. 

Výsledek

Diskusní část pomohla pojmenovat oblasti, na kterých chce tým v dalším období pracovat. Empowerment Training posílil motivaci a chuť udělat první krok a dodal odvahu překonávat vnitřní bariéry. STRV tým nyní spojuje silný osobní i skupinový zážitek, díky kterému se obnovila týmovost a pocit, že všichni táhnou za jeden provaz.  Největším přínosem celého dne bylo pro účastníky uvědomění, že jsou součástí týmu, který je spolu rád, jde stejným směrem a zvládne i věci, které se na první pohled zdají nereálné.