Psychologie pro manažery 2024

Převratné změny posledních let staví před manažery nové výzvy, o kterých se od Vás dozvídáme. Na základě nich jsme vytvořili tento program, který se snaží aktuální manažerská témata nahlédnout jak z hlediska jejich teoretického pozadí, tak z hlediska praktických doporučení vyplývajících z výzkumů i shrnuté reálné zkušenosti. O těchto tématech se dozvíte nejnovější informace a zároveň je budete moci probrat s manažery z jiných firem.

Témata pro rok 2024 odráží pestrost manažerské práce. Přednášky cílí na to, aby se manažeři při vedení měli o co opřít a věděli, jak postupovat v běžných i nestandardních situacích. Chování lidí v pracovním světě vyžaduje kompetentní leadery, kteří umí zvládat vedení po lidské i výkonové stránce.

Přednáškami a intervizními setkáními Vás budou provázet: Eva Höschlová, Ivana Šípová

Obsah programu: 12 online přednášek v délce 15 hodin, možnost konzultací za zvýhodněnou cenu a 3 intervizní setkání.

Cena programu: 14 000,- Kč (bez DPH)

Přednášky se vždy konají ve stejném čase od 17:30 do 19:00 a budou následně účastníkům nasdíleny.

Do programu je stále možné se přihlásit. Pro detailní informace nás prosím kontaktujte.

Témata a termíny:

Budování všímavé kultury v týmech - Radvan Bahbouh, 17. 1.

Diverzita, rovnoprávnost a inkluze - Ivana Šípová, 21. 2.

Budování psychologického bezpečí v týmech - Eva Höschlová, 20. 3.

Spolupráce v hybridních a remote týmech - Eva Höschlová, 24. 4.

Krizový management (nebo management v krizové situaci) - Radvan Bahbouh, 22. 5.

Toxické a problematické formy chování leaderů a zaměstnanců - Ivana šípová, 19. 6.

Psychologie rozhodování v manažerské praxi - Eva Höschlová, 17. 7.

Kritické myšlení - Ivana Šípová, 21. 8.

Leadership v čase umělé inteligence a automatizace - Eva Höschlová, 18. 9.

Compassionate leadership - Ivana Šípová, 23. 10.

Posílení vizionářství v leadershipu - Radvan Bahbouh, 20. 11.

Etický leadership (ESG a CSR) - Radvan Bahbouh, 18. 12.